Lokomotiiv lastetantsu õpetamise metoodikas

Liise-Marie Roosaar, Kristin Tagam, Simo Kruusement, Karoline Suhhov
Tallinna Ülikooli BFMi koreograafia magistriõppe tudengid

Intro

Veebruari alguses toimus TLÜ ülikoolilinnaku värskelt avatud Vita hoone tantsuruumides Arnaud Degimbe lastetantsu õpetamise intensiivkursus. Nädalapikkuse õppeprotsessi käigus tutvuti Dalcroze´i instituudi vilistlase, vabakutselise tantsija ning tantsu- ja muusikaõpetaja loodud praktikaga, mis põhineb suurel osal Labani tehnikal. Kujundanud välja oma metoodika, on Degimbe viimastel aastatel peamiselt õpetanud loovtantsu eel- ja algkooli õpilastele Brüsselis asuvas Prantsuse lütseumis. Brüsselis kohtus temaga koreograafia õppekavade kuraator Oksana Tralla, kelle kutsel Degimbe külastas Eestit, et jagada oma kogemusi TLÜ koreograafia õppekava bakalaureuse- ning magistritudengitega.

Tantsukunsti üks osa on selle õpetamine. Tantsukunsti viljakas areng sõltub teadliku, loova ning intelligentse tantsija ja looja kujundamisest. Kujundamise kvaliteet sõltub seejuures mitmekülgsete võimaluste loomisest, mille heaks näiteks on laste õpetamise metoodika intensiivkursust läbi viinud Arnaud Degimbe. Need mõtted, mida me selles protsessis katsetasime, ei kehti mitte ainult lastetantsu õpetamise juurde, vaid leiavad kinnitust ka täiskasvanute õppes.

Arnaud Degimbe

Arnaud Degimbe on pärit kunstnike perekonnast, kus tegeleti muusika ja fotograafiaga. Degimbe ise mängib torupilli ning on edukas pärimusmuusik. Tantsuga tutvus ta alles Jaques-Dalcroze’i Rütmika Instituudis. See oli tema jaoks armastus esimesest silmapilgust. Tema arvates täiendavad tants ja muusika teineteist imeliselt.

2003. aastal suundus ta Viini, et õppida release-tehnikat. Need õpingud juhatasid Degimbe’i professionaalse tantsu maailma. Ta ühines Roxanne Huilmandi tantsukompaniiga, kus ta lõi endale kuue aasta jooksul tugeva klassikalise tantsu treeningu baasi, mis on teda hilisemates tegemistes palju toetanud. Need aastad eneseotsingut julgustasid Arnaud´d võtma vastu uue väljakutse – juhendada ja õpetada kaheteistkümnest puuetega tantsijast koosnevat rühma. Tema eesmärk ei olnud tegeleda teraapiaga ega tuua välja erinevusi, vaid näidata neis peituvat ilu.

La bourrée/locomotion

Arnaud Degimbe õpetatus oli läbiv element rütmilisus ja musikaalsus. Intensiivnädalal käsitletud harjutused olid head näited sellest, kuidas arendada laste ja noorte musikaalsust tantsulise liikumise kaudu. Kõik töötoas käsitletud harjutused kas tuginesid helile või lõid liikumisega heli, väljendades teadlikkust rütmilisusest keha ümber.

Arnaud viis meiega workshop´i läbi nii, nagu ta õpetaks lapsi, mis on hea viis näitamaks, kuidas ta oma õpilastega tunde läbi viib, kuidas ta nendega suhtleb ning erinevaid olukordi lahendab. Ta ei ütle lastele, et see, mida nad teevad, on vale, vaid juhib nende tähelepanu sellele, et see ei olnud see, mida ta neil palus teha – et mitte öelda “ei”, vaid juhtida asjaolule tähelepanu positiivses valguses.

Iga päev alustasime workshop´i soojendusega ringis, kus tegime rütmi- ja hääleharjutusi. Samuti tegime harjutusi, mis suuremal määral ühtivad somaatilise keha kasutamise tehnikaga ning mida kasutatakse ka täiskasvanute treeningutes. Järgnevalt toome nende seast välja olulisema kõikide päevade näitel.

  • Esimesel päeval (03.02.2020) kujutasime ette, et terve põrand on kaetud suure valge paberiga ning meie ülesanne oli käte ja jalgadega sellele paberile kujuteldavate värvidega jälgi teha. Hiljem lisandus tegevusse terve keha, millega põrandale erinevaid kujundeid sai lisada. Oluline oli ka paberile joonistamise juures käte, jalgade ja keha tonaalsus – kui pehmelt või raskelt see liigutus toimus. Igal järgneval päeval kordasime eelmise päeva materjale ning täiendasime neid loovalt.
  • Teisel päeval (04.02.2020) liikusime koos paarilisega – üks paarilistest asetas teise paarilise keha erinevatesse asenditesse. Kujundlikult oli üks paarilistest voolija ja teine voolitav, arvestades selle juures paarilise füüsilisi omadusi, et harjutust turvaliselt teostada. Samal ajal olid paarilised teineteisega ka emotsionaalses kontaktis. Oluline oli, et emotsionaalse kontakti puhul silmside säiliks – see tekitas paariliste vahel erilise sideme.
  • Kolmandal päeval (05.02.2020) tegelesime sõrmede jälgimise ning tajumisega. Selle harjutuse fookuses oli rohkem käte ja ülakeha liikumine, mille käigus rindkere ringlev ja sujuv liikumine oli vastukaaluks jalgadele, mis asetsesid suhteliselt stabiilselt maas, põlveliigesest pehmed ja vetruvad. Õppisime ka belgia rahvatantsu la bourrée, mis on improvisatoorne, renessansi mõjutustega ning mille sammudes leidub sarnasusi eesti labajalavalsiga. Oluline oli hoida paarilisega silmsidet ning kuulata nii teineteise liikumist kui ka muusikat.
  • Neljandal päeval (06.02.2020) tegime erinevaid variatsioone igapäevase liikumise kohta, mõeldes igaüks Arnaud´ juhendamisel oma liikumise välja. Tegelesime veidi ka Limoni tehnikal põhineva harjutusega, mida Arnaud nimetas “pitsa” tantsuks – ülesandeks oli liikumise ajal käe peal hoida kujuteldavat pitsalõiku.
  • Viiendal päeval (07.02.2020) koostasime kogu workshop´i jooksul läbi viidud tegevustega kava, mida ettenäitamisel esitleda. Päeva lõpus toimus avalik showing.

Nende ülesannete puhul oli oluline positiivse meeleolu hoidmine, rõõmu tundmine liikumisest ning ühise ruumi loomisest nii liikujate vahel kui ka liikujate sees. Selle käigus kasutasime oma hingamist ja energiat võimalikult orgaaniliselt.

Outro

Veebruari alguses TLÜ linnaku tantsusaalides toimunud Arnaud Degimbe nädalapikkune lastetantsu õpetamise intensiivkursus kulmineerus avaliku showing´uga “Locomotion in the Jungle”. Sidusime üheks positiivsusest, liikumisrõõmust ja tantsulisusest pakatavad mängud. Kui Degimbe esitas kellelegi osalejatest küsimuse ”kas oled meiega või ei?”, oli vastus alati kindel “jaa!”. Mänguline tegevus soodustas ühise ruumi- ja grupitunnetuse tekkimist, sealjuures säilitades ning toetades igaühe individuaalset arengut. Olime töötoas osalejatena õpilaste rollis – kogedes ja õppides –, olles nüüd õpetajatena vähemalt ühe vaatepunkti võrra rikkamad. Kokkuvõtvalt nendime, et need mõtted, mida selles protsessis uurisime ning katsetasime, ei kehti ainult lastetantsu õpetamise kohta, vaid leiavad kinnitust ka täiskasvanutele suunatud õppes.

 

Allikad:

Arnaud Degimbe meistriklass lastetantsu õpetamise metoodikast; https://www.tlu.ee/bfm/arnaud-degimbe-meistriklass-lastetantsu-opetamise-metoodikast.

Fonds Thirionet: Arnaud Degimbe; http://www.fondsthirionet.be/laureats/danse/arnaud-degimbe/.