Mis on Battlejämm ning kes on selle loojad?

Anumai Raska, Keithy Kuuspuu
Battlejämmi korraldajad
Foto autor: Gabriela Leopard

 

Battlejämm on teist korda toimuv kaasaegse tantsu battle, mis kutsub üles eksperimenteerima oma keha, ruumi ja ajaga. Battle‘is astuvad võistlustulle tantsijad erinevates stiilides. Sellel aastal toimub Battlejämm 23. veebruaril kell 10.00 Sõltumatu Tantsu Laval avatud platvormi Greenfield raames ning kategooriatena on esindatud contemporay, happening performance ja eesti tants.

Battlejämmi contemporary kategoorias hinnatakse tantsija oskust kasutada kaasaegsele tantsule omaseid tehnikaid (kokkutõmme ja vabastus, põrandatehnika jmt), muusikatunnetust ning oskust improviseerida vaheldusrikkalt.

Happening performance on kategooria, kus otsitakse balanssi teadmatuse ja teadlikkuse vahel, jälgides ning kasutades nii väliseid kui sisemisi impulsse. Selles kategoorias innustame osalejaid läbi enda keha avastama kõiki võimalusi, mis selles ruumis ja ajas eksisteerivad. Happening performance’is hinnatakse etendaja lavalist kohalolu, suutlikkust üllatada ja mõjutada publikut, kohaspetsiifilisusega mängimist ning leidlikkust luua kontakti oma keha ja heli vahel. Kuigi osaleja peamiseks vahendiks on keha, ei ole siin tantsutehnika vajalik. Seetõttu on oodatud kõik, keda huvitab eksperimenteerimine!

Eesti tantsu kategooriasse ootame võistlema nii pärimus- kui ka lavarahvatantsu tantsijaid. Igas voorus antakse tantsijatele üks põhisamm, mida kasutades tuleb improviseerida. Hinnatakse tantsija oskust ära tunda ette antud eesti tantsu põhisamme ning fantaasiat nende interpreteerimisel. Erinevalt contemporary ja happening performace kategooriatest, kus laval ollakse üksinda, ootame eesti tantsu kategooriasse tantsijaid koos paarilisega. Tervitatud on nii segapaarid kui nais- ja meespaarid. Tantsida võib paarilisega nii koos kui eraldi. Riietus on vaba ning seda ei hinnata!

Battlejämmi korraldajad on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala teise kursuse tudeng Anumai Raska ning Tallinna Ülikooli koreograafia eriala kolmanda kursuse tudeng Keithy Kuuspu. 

Mis ajendas battle´it korraldama? Kas tundsime tantsijatena millestki Eesti tantsumaastikul puudust?

Anumai: Aastaid tagasi korraldas Free Flow Studio “Dance Until You Drop” battle´i, kus oli esindatud ka kaasaegse tantsu kategooria. Seal sain tunda kaasaegse tantsu battle´i mekki, mis oli nii magus. Tundsin, et tahan säärast mõnusat atmosfääri uuesti kogeda. Olen kaasaegse suunaga battle´eid väga igatsenud. Tundus, et ega muudmoodi ei saa, kui peab sellise battle´i ise ära tegema.

Tegelikult tuli battle´i korraldamise idee Keithylt, mina oma igatsuse najal olin lihtsalt suure hurraaga nõus. Lisaks on meil Keithyga võrdlemisi sarnane tantsuline taust, aga ka praegu, olles mõlemad ülikooli tantsukunsti erialale astunud, on meil palju, mida omavahel jagada. Eks me soovisimegi need kaks maailma – minevikus kogetu ning ülikool – omavahel liita. Seetõttu otsustasime eelmisel aastal luua ka kategooria experimental performance, mis sellel aastal, mõningate sisuliste muudatusetega, kannab nime happening performance. Teadsime, et paljud battle´i tantsijad on kursis experimental´i stiiliga, kuid performance on tuttav tudengile. Lootsime, et see võiks olla kahe võrdlemisi erineva tantsumaailma ühenduslüli.

Keithy: Võrdlemisi irooniline on see, et me kumbki pole eriti tavapärase battle‘i formaadi austajad, aga ehk tuli impulss battlit korraldada alateadlikult just sellest. Küsimuseks oli, kas on võimalik luua battle´i formaati, mis kaotaks ära selle, mis meile ei meeldi, kuid säilitaks nauditava. Me soovime luua battle´i, kus võistlus ja tulemus lahustuks jagamise ja leidmise kõrval. Eks sellele küsimusele saame vastuse ajaga. Praegu, protsessi käigus, on raske vastata, kas me kunagi üldse oma eesmärgi täielikult täidame, ehk leiame üritust korraldades hoopis midagi uut.

Miks just battle´i formaat kahe maailma ühendamiseks?

Keithy ja Anumai: See on miski, mis on meile tuttav ja kuna battle assotsieerub peamiselt ikkagi tänavatantsudega, siis tahame tuua välja, et tegelikult see ei pea nii olema. Ka kaasaegsel tantsijal või etenduskunstnikul on võimalus ennast sellises formaadis proovile panna, vastavalt olukorrale ja etteantud tingimustest lähtudes kiiresti kohaneda. Me usume, et mida rohkem võimalusi ja erinevaid vorme on enda proovile panekuks, seda rohkem enda kohta õpitakse. Battle on lihtsalt üks paljudest variantidest, mis meile hetkel intrigeeriv tundub.
Samuti meeldib meile see, et kõik kategooriad kannavad täiesti erinevat eesmärki. Need stiilid on omavahel võrreldamatud. See on ka hea viis, kuidas tuua Eesti tantsijaid/performer´eid rohkem kokku, sest ega kaasaegne performer ja rahvatantsija eriti tihti kokku ei satu. Vähemalt meie tunneme sellest puudust.

Kellele on Battlejämm suunatud?

Keithy ja Anumai: Kuna Battlejämmi peamine idee on ühendada Eesti tantsumaastikul tegutsevaid inimesi, tuues nad kokku ühte ruumi ning pakkudes neile võimalust ennast väljendada ja luua midagi uut, lähtudes kohapeal saadud impulssidest, siis ootame võistlema kõiki, keda selline vorm ja proovile panek vähegi huvitab. Battlejämmil ei ole kategooriad lahterdatud taseme järgi. Kõik tantsivad ja eksisteerivad koos samas hetkes ja ruumis. Kaasaelajaid ootame ka väga: battle´i üheks suureks meeleolutekitajaks ongi just energiline publik!

Kust tuli nimi Battlejämm? 

Keithy: Muidugi on raske meenutada seda täpset hetke ja põhjust, miks ja kust just Battlejämm, kuid tagantjärele mõeldes tundub see täiesti arusaadav. Battle nagu vastasseis – kaks inimest võistlevad omavahel – ja jämm nagu reeglitevaba ja üheskoos olemine, üksteise kuulamine ning teineteisest ja ümbritsevast lähtumine. See on battle´i vormi säilitamine, kuid uute lähtepunkide sisse toomine.

Millist rolli kannab Battlejämm meie kultuurimaastikul?

Keithy ja Anumai: Kõige olulisem ehk ongi erineva tausta ja erinevate harjumustega liikujate kokkutoomine. Lisaks võistlejatele on kaasatud ka žürii, kelle hulka kuuluvad sellel aastal Liis Vares, Oksana Tralla, Raho Aadla, Henri Hütt, Ruslan Stepanov, Kaisa Kattai, Sille Kapper, Katariin Raska ja Kristiina Vilipõld. Žürii ülesandeks on küll kategooria kirjeldusest ning enda hetkelistest impulssidest lähtudes valida edasisaajad, kuid kindlasti on nad valmis andma osalistele ka vahetut tagasisidet. Lisaks on kaasatud muusikud, kes muudavad ruumis viibivate inimeste koosluse veelgi värvikamaks. Võimalus viibida koos nii pajude erinevate kunstivormide esindajatega on kindlasti väga inspireeriv ja kasulik. Õhtut juhivad Lii Ainsalu ja Kai Valtna.

Me loodame, et Battlejämmi tuleb vaatama palju inimesi! Kuna kategooriad varieeruvad, on igal vaatajal võimalus endale sealt midagi leida. Meie lootus on, et kui laiem vaatajaskond tuleb battle´ile kaasa elama ning näeb, et kaasaegne tants ning performance´i-kunst võib eksisteerida ka sellises vormis, mis oma energiaga tõmbab kaasa, siis ehk tekib ka suurem mõistmine ja huvi valdkonna suhtes laiemalt.

Mida peab tegema, et Battlejämmil osaleda ja kas lihtsalt kaasa elama saab ka tulla?

Battlejämm on esindatud nii Instagramis, Facebookis kui ka Sõltumatu Tantsu Lava kodulehel. Facebookist on leitav informatsioon registreerimise ja kõige muu vajaliku kohta. Muidugi on battle´ile väga oodatud ka kaasaelajad. Vaatajatele on sissepääs tasuta. Osalejate osalustasu läheb täies ulatuses Eesti Autismiühingule.

Info registreerimise kohta.