Tantsu KuuKiri nr 100

Oktoobris on Tantsu KuuKirjal ilus ümmargune sünnipäev… Ja eks tähised teekonnal ole ikka hea aeg, et piiluda korraks tagasi, kuid veel enam, vaadata julgelt edasi.

Tantsu KuuKirja 100. numbris soovime anda hääle kõigile neile, kellega koos me igakuiselt, aktiivselt, suure innuga Tantsu Kuukirja edendame, paludes vastata kahele küsimusele:

1. Mis on Tantsu KuuKirja suurim väärtus?
2. Ja nüüd on aeg suurelt mõelda ja unistada… milline võiks Tantsu KuuKiri olla 5 aasta pärast?

Jane Miller-Pärnamägi

Tantsu KuuKiri hoiab süsteemselt üleval dialoogi, tõstatab küsimusi, otsib vastuseid. Suur väärtus on erinevates artiklites, mis lasevad olulistel teemadel pinnale kerkida. KuuKiri utsitab erinevaid tantsuinimesi kirjutama ja teist osa tantsutegijatest rohkem erinevatesse teemadesse süvenema.  Oluline kuukirja roll on ka koondada erinevat tantsualast infot ning tuua valdkonnas toimuv kuude lõikes kokku nii tantsukunsti kui ka tantsuhariduse poolelt, eri tantsustiilide ning erinevate lähtekohtade üleselt, eri organisatsioonide ja inimeste vaates – kõigile on antud võrdsed võimalused oma tegevused ja mõtteavaldused nähtavale tuua.

Ootan huviga kaasaegsemaid võimalusi tehnilise poole pealt: paremat arhiveerimise ja otsingute süsteemi, kuid ka võimalust tantsust kirjutajad oma hääle ja näoga pilti tuua. Miks mitte värskendada Tantsu KuuKirja podcast´ide ja videoloengutega. Tantsu teemadel kaasa rääkima võiks tuua veelgi laiemat seltskonda. Anda võimalus mõtteid vahetada tantsuhariduse ja -kunsti eri vaatenurkade osas näiteks ka tantsuga tegelevatel noortel, üldhariduse õpetajatel, ministeeriumite ametnikel, teiste kunstivaldkondade esindajatel, tantsuhuvikoolide juhtidel, hariduspsühholoogidel, antropoloogidel, produtsentidel, kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajatel jne.

Sille Ardel

Tantsu KuuKirja suurim väärtus on, et see täidab väga olulist rolli ja osa tantsuvaldkonnas. Ilma KuuKirjata oleks seal ehk suur puudujääk. Puudujääk sellest, kes kajastab ja kirjutab tantsuvaldkonnas toimuvast regulaarselt vähemalt kord kuus, koondab selle kõik ühte kokku ning toob inimesteni. Tantsu KuuKiri on e-ajakiri, mis sisaldab originaalartikleid, valdkonna kajastusi, erinevaid arutelusid, mõtisklusi ja peegeldusi ning vahendab uudiseid tantsuvaldkonnas toimuvast. Kõik on kokku koondatud ning on vaja ainult minna http://kuukiri.tantsuliit.ee/ ja sisukas lugemine ootab Sind!

Viie aasta pärast. Käes on 15nda kuupäeva hommik, lähen vaatan postkasti ja võtan sealt välja värske Tantsu KuuKirja numbri, jah, paberkandjal! Ja Tantsu KuuKiri on veel väga paljude teiste inimeste postkastides. See oleks päris vahva! Kindel on see, et Tantsu KuuKiri on väga oluline valdkonda kajastav ajakiri, mis kasvab üha suuremaks nii oma sisult kui ka lugejaskonnalt.

Anu Sööt

Tantsu KuuKirja suurim väärtus on tantsumõtte arendamine, eestindamine, kohalikku kultuurivälja ja -konteksti toomine. Maailmas toimuva omamaiseks mõtestamine ja selle jagamine. Ehk nagu vilja koristamine – kogumine, sõelumine, filtreerimine ja tallele panemine, et uus taim saaks hakata idanema.

5 aasta pärast võiks Tantsu KuuKiri olla tihe, sisukas, loetav, diskussioone tekitav, oluline, mitte kõrvalejäetav, värske, julge, mitte liiga mugav ja turvaline – platvorm, kus arutleda, küsimusi tõstatada, vastuseid leida, erinevatele häältele sõna anda, valdkonna erinevaid inimesi kõnetada.

Sille Kapper

Tantsu KuuKirja suurim väärtus on, et Tantsu KuuKiri on tribüüniks erinevaid tantsuvaldkonna tahke puudutavatele mõtetele, ei ole ühe stiili keskne (kuigi (enese)kriitiliselt peab ütlema, et kisub ikka kaldu, aga me ju vähemalt püüame mitmekülgsuse ja tasakaalustatuse poole – see on väärtus). Lisaks väga kvaliteetne teostus – hästi toimetatud sisu ja keel, silmale hästi haaratav tekst ja kaasaegne kujundus. Olen sellisena saanud Tantsu KuuKirja uhkusega teistele väljaannetele eeskujuks tuua mitmel pool.

Kes teab, missugused publitseerimisviisid 5 aasta pärast üldse toimivad. Vormist sõltumata on meil ilmselt ikkagi vajadus kokku tuua stiilideüleseid tantsumõtteid ja kõnetada võimalikult paljusid erinevaid tantsuinimesi. Ideaalne Tantsu KuuKiri kutsuks nii lugema kui ka kirjutama (või kõnelema, näitama). Eestikeelne peaks ta ka kindlasti olema jätkuvalt. Võibolla see ei olegi enam nii enesestmõistetav ja vajab väljaütlemist.

Pille Saar

Usun, et tantsuinimestele pakub see ajakiri teadmisi, kogemusi, võimalusi, tuge, äratundmist, ühtsustunnet ning ilmselt veel palju muudki, mille peale mina tantsukauge inimesena ei tule. Eks selle väärtuse loovad koos tantsuinimesed ja KuuKirja tegijad.

Tantsu KuuKiri võiks 5 aasta pärast olla igakuiselt ilmuv keeleliselt heal tasemel e-ajakiri, mis peegeldab ja analüüsib tantsumaastikul toimuvat ning mille lugemine kuulub iga tantsuhuvilise meelistegevuste hulka.

Katrin Kubber

Tantsu KuuKirja suurim väärtus on tantsu järjepidev sõnas avaldumine. Lihtsalt toredad ideed, omaette nohistamine ja pinna kraapimine väärtust ei loo, seda teeb sisukus – usun, et KuuKirjas seda on. Väga suur väärtus on ka inimesed – hoolivad, targad, loovad, omapärased kirjutajad, lugejad ja koostajad.

Eks ikka päevakajaline, endiselt olemas ja vajalik. Julge, vastuoluline, siiras ja inimlik. Kokkuhoidev ja kokkutoov. Pidada oluliseks dialoogi ja uskuda enda võimu. Tükike maagiat võiks ka olla. Ja huumorit.

Evelin Lagle-Nõmm

Tantsu KuuKirja väärtus on tantsumõtte koondamine, edendamine ning nähtavaks tegemine Eesti kultuuripildis. Tantsu KuuKiri annab Eesti tantsukunstnikele ja -õpetajatele hääle ning pakub süvenemist meile olulistesse ning ehk väga spetsiifilistesse teemadesse.

Tantsu KuuKiri on jätkuvalt kaasajas vibreeriv ning tantsu mõtestamisele jõuliselt kaasa rääkiv ajakiri. Tantsu KuuKiri koondab, sünteesib ja pakub julgelt oma vaatenurga tantsumõtte väljendamisel. Tantsu KuuKiri on tsiteeritav ning oluline tugimaterjal meie tantsumaastikul toimetavatele kunstnikele, tantsuõpetajatele ja tantsu mõtestajatele. Tantsu KuuKiri ei peaks alati olema kindel ja veendunud, vaid katsetama, julgema pakkuda ja ehk ka eksida.