Sille Kapper

Küsimustele vastab Sille Kapper. Sille on tantsu-uurija ja õpetaja, Tallinna Ülikooli teadur ning rahvakunstiseltsi Leigarid kunstiline juht. Sille on ka XII noorte tantsupeo (mis toimub 2017. aastal) kunstilises meeskonnas pealavastaja assistent.

Mis on sinu missioon ja motivatsioon valitud erialal?

Tark tantsija. See tähendab kehaliselt, vaimselt ja emotsionaalselt intelligentset inimest, kes tuleb edukalt toime iseseisva ja ühtlasi teisi arvestava eluga nii tantsupõrandal kui mujal. Minu motivaatoriks ongi võimalus kedagi sellele seisundile lähemale aidata või kogunisti ise sinnapoole liikuda.

Mis sind inspireerib?

Väga sageli on selleks muusika. Samuti inimesed, kes seda muusikat teevad. Vahel hoopis need inimesed, kes muusikat kuulata ja väärtustada oskavad. Teine asi, mis mind käima tõmbab, on uudishimu. Selline eluterve uudishimu, soov aru saada, kuidas asjad on või on olnud ja miks just nii. Alati lisab inspiratsiooni suhtlemine, mõttevahetus erinevate inimestega, erinevate seisukohtade ja vaatepunktide ristumine.

Milline on sinu sõnum tantsuõpilastele, tantsuõpetajatele ning tantsuga mitte kokku puutunutele?

Enese teadvustamine tantsuõpilasena on juba suur samm! Me näeme enese ümber iga päev küllalt palju tantsimist lihtsalt niisama, aga hoopis põnevam on vaadata tantsu kui midagi õppimist väärivat ja iseennast õppijana seal sees. Ka tantsuõpetaja võiks meeles pidada, et ta on igavene õpilane. Ma ei usu, et on olemas inimesi, kes pole kunagi tantsuga kokku puutunud, aga kui see kokkupuude on seni olnud teadvustamata või põgus, siis ma kindlasti julgustaksin seda märkama ja kordama. Paljud asjad siin elus muutuvad huvitavaks ja rikastavaks alles siis, kui oleme neid kogenud korduvalt, seejuures mitte ainult tundes ja tunnetades, vaid ehk ka veidike järele mõeldes – kvaliteetne tantsimine kuulub minu meelest selliste aeglaselt avanevate asjade hulka.