Kuukirjast

Tantsu KuuKiri on tantsuvaldkonna sündmusi ja
teemasid kajastav e-ajakiri, mille eesmärgid on:

  • tantsualase ning valdkonnaga seotud teabe koondamine ja levitamine;
  • tantsuanalüüsi ja -kriitika edendamine;
  • tantsukunstist ja -haridusest kirjutamine;
  • tantsuvaldkonna sündmuste järjepidev kajastamine;
  • tantsualaste kontaktide ja koostöö suurendamine.

Tantsu KuuKirja annab välja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit alates septembrist 2010.
Projekti toetab Eesti Kultuurkapital.

Tantsu KuuKiri ilmub iga kuu 15. kuupäeval septembrist juunini.

 

Oodatud on igakülgne kaastöö. Võimalikud koostöövormid on:

Artiklid – valdkondlikke küsimusi sisuliselt käsitlevad arutlused, intervjuud, teemapüstitused mahus 8000–10 000 tähemärki.
Uudised – teated päevakajalistest sündmustest mahus kuni 2500 tähemärki.

Lugude juurde on oodatud foto- ja videomaterjal.
Info palume saata e-posti aadressile lagle.evelin@gmail.com hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks!

Toimetaja: Evelin Lagle-Nõmm
Toimetuskolleegium: Anu Sööt, Evelin Lagle-Nõmm (TantsuKuukirja toimetaja), Jane Miller-Pärnamägi, Marie Pullerits, Sille Kapper

Keeletoimetaja: Pille Saar

Kontakt: lagle.evelin@gmail.com