Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kutsub tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsiooni taotlema

Tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsiooni on oodatud taotlema kõik, kes vastavad tantsuspetsialisti kutsestandardites kirjeldatud kompetentsusnõuetele.

Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.

Miks taotleda?
Taotlemise protsess annab tantsuga tegelejatele võimaluse oma töid ja mõtteid korrastada, vaadata üle oma töötamise metoodikad, analüüsida oma senist tegevust koos oma tugevuste ja arengukohtadega ning kujundada isiklikku ametialast arengut kutsestandardites kirjeldatud kompetentside alusel. Tantsuspetsialisti kutse on töötajale tõestus tema kompetentsusest ning tööandjale garantii tööotsija pädevuse kohta.

Kutsestandard vastab Euroopa normidele ning on abiks välismaal tööd otsides ja töötades.

Dokumentide esitamise tähtaeg tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks on 7. oktoober 2019.

Info kutse taotlemise kohta.

Kontakt:
Anne Tamm-Kivimets
Tel: +372 552 3329
e-post: tantsuliit@gmail.com