Fine5 Tantsuteatri uued tantsulavastused “Trisolde” ja “Nuttev tamm” märtsis Sakala 3 saalis

Foto autor: Fine5

 

Inspireerituna R. Wagneri ooperi „Tristan ja Isolde” muusikast ja tegelaskujudest on loomisel tantsu ja kaasaegseid tehnoloogiaid siduv sümbiootiline lavastus „Trisolde“, milles võetakse fookusesse vastuoluline mehe ja naise armastuse teema. Lavastus kompab habrast piiri armastuse ja vihkamise vahel, oma maailma kehtestamise meelelisust ja küsib, kas inimesed tänapäeval on veel võimelised kogema tugevaid tundeid, mis suudaks ületada ka reaalse ajalise elu piire. „Trisolde“ sünnib innovaatilises koostöös kaasaegse tantsu, muusika ja uue tehnoloogia tunnustatud esindajatega ning on näide sümbiootilisest koostoimest, kus ka publikul on reaalajas võimalus osaleda lavastuse helimaastiku kujundamisel. Piiratud arv vabatahtlikke vaatajaid ühendatakse sensoritega, millest arvutiprogramm tuvastab kasutaja emotsionaalse seisundi lavastuse vaatamise ajal ning rakendab seda helimaastiku kujundamisel reaalajas. Lavastuses kasutatud tehnoloogiline interaktsioon vaatajatega toimub Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi arvutitunnetuse dotsendi Aleksander Väljamäe ja vanemteaduri Ilkka Kosuneni juhendamisel. Ka lavastuse visuaalne pool luuakse tantsijate ja tehnoloogia sümbioosis elavas ettekandes. Iga „Trisolde” esituskord on vaatajate, tantsijate ja tehnoloogia koostoime tulemina ainukordne.

Wagneri „Tristanit ja Isoldet“ peetakse modernismi alguseks muusikas, kuna see tutvustab selliseid tehnikaid, nagu kromaatiline dissonants ja atonaalsus. Muusikateost on kirjeldatud kui „sõnade sümfooniat“ – ooperil puudub aktiivne väline tegevus suurte kooride ja paljude tegelaskujudega ja peamine „tegevus“ toimub tegelaste peas.

Õhtu teises esietenduses „Nuttev tamm“ pööratakse pilk kasvamisele ja teisenemisele kui koreograafilistele võtmekujunditele. Lavastuse allikaks on meie ammendamatu rahvapärimus ja ürgloodus. Selles lavastuses on liikumine, sõna ja heli võrdselt olulised meediumid. Lavastus on loodud TLÜ tantsutudengitele, kelle liikumismõtlemine sünnib koostöös Simo Kruusemendiga. Simo liikumiskeelt iseloomustab leidlikkus ja delikaatsus koreograafiliste väljendusvahendite valikul, aga ka lakoonilisus ja lihtsus. Puu langetamine ja sellele uue vormi andmine on seotud paljude põhjala rahvaste mütoloogiaga ja on mitmel moel sisse kirjutatud ka meie rahvuseeposesse.

Tantsulavastused „Trisolde“ ja „Nuttev tamm“ etenduvad 4., 5., 7., 8. ja 13. märtsil kell 19.00 Sakala 3 saalis.

Etendusõhtu pikkus on 1 h 40 min. Etendusõhtud toimuvad Fine5 Tantsuteatri, TLÜ ja EMTA õppejõudude ning tudengite koostöös.

Trisolde
Tantsijad: Tiina Ollesk, Simo Kruusement
Lavastaja: Renee Nõmmik
Helikujundus: Hans-Gunter Lock, Giovanni Albini
Videokujundus: Valentin Siltsenko
Tehnoloogiline interaktsioon: Ilkka Kosunen, Aleksander Väljamäe (NeuroTheatre)
Valgusmeister: Ants Kurist

Nuttev tramm
Tantsijad: 
Katre Sabbal, Katrina Oja, Kärt Kurvits, Lisanna Tälli, Samuel Koppel, Richard Beljohin
Koreograaf: Simo Kruusement
Muusika: Marta Hansen (ERL arhiiv)
Valgusmeister: Ants Kurist