Koostööpäev “Tantsu lõimumine formaalharidusega”

22. märtsil kell 11.00–14.00 Viljandis (Lossi 30)

Tantsu Huvihariduse Liidu ellukutsutud programmi “Tantsu lõimumine formaalharidusega” eesmärk on tantsuhuvihariduse ja üldhariduse koostööprogrammi väljatöötamine ning arendamine kahel suunal: tantsuõpetus iseseisva ainena, ainetunnid loovliikumise ja -tantsu abil.

Tegevustena on plaanis:
1) Huvigrupi ja partnerite  kaasamine.
2) Olukorra kaardistamine.
3) Laboratooriumid metoodika kogumiseks.
4) Formaalse ja mitteformaalse õppe võimaluste tutvustamine üldhariduskoolidele.
5) Õppepäevad huvi- ja üldhariduskooli õpetajatele lõimitud ainetundide läbiviimiseks.

22. märtsil on oodatud antud teemal kaasa rääkima kõik teemast huvitatud.

Registreerimine

Lisainfo:
Anne Tamm-Kivimets, annekoduke@gmail.com, 552 3329
Eve Noormets, eve@notafe.ee, 517 9773