MI koolitusprogramm tantsuõpetajatele: motiveeriva intervjueerimise põhioskuste õpe

Aeg: 5.–6. aprill Pärnus ja 17. mai Tallinnas

Koolitus aitab leida vastuseid järgmistele küsimustele: Kuidas suhelda ja juhendada nii, et see oleks motiveeriv ja toetaks arengut? Kuidas tulla toime väljakutsuvates suhtlusolukordades? Kuidas saab MI muuta töö inimestega lihtsamaks? MI on meetod, mis põhineb koostööl ja toetab suhtluspartneri sisemist motivatsiooni tegutseda ning teha oma elus häid muudatusi. See on saanud alguse 1980. aastatel töös keeruliste sihtrühmadega ja on jõudnud tänaseks erinevatesse suhtlemisega seotud valdkondadesse.

Koolitus annab põhiteadmised ja -oskused motiveeriva intervjueerimise (MI) kasutamiseks igapäevases töös. Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja on valmis esmaseid oskusi praktilises töös oma sihtrühmaga rakendada.

MI on väga tõhus tööriist tantsuõpetajatele ning teistelegi õpetajatele. Meil on hea meel, et MI tarkusi on taaskord tantsuinimestele jagamas Anne Õuemaa.

Anne Õuemaa tegutseb kolmandat aastat coach-superviisori ja motiveeriva intervjueerimise treenerina. Ta on saanud eripedagoogi väljaõppe Tartu Ülikoolis, uurinud probleemset käitumist, õpetanud haridustöötajaid ja teisi inimestega töötavaid spetsialiste, tegutsenud 16 aastat noorsootöö valdkonnas nii riskinoortega kui ka kohalikus omavalitsuses noorsootööd korraldades. Anne on noortele loodud sotsiaalsete oskuste programmide „Hooliv klass“ ja „Murdepunkt“ kaasautor. Ta kuulub Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treeningu Assotsiatsiooni EMITA, rahvusvahelisse MI treenerite võrgustikku MINT ning Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse. Anne töötab igapäevaselt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses coach-superviisorina.

MI koolitusel osalemiseks registreeri hiljemalt 20. märtsiks 2019 siin.

Koolituse tasu: 75 € (sisaldab kõiki kolme koolituspäeva, materjale, toitlustust, majutust, transporti).
Alguse saab ka tantsuhuvihariduse õpetajate mentorprogramm: kogemuste jagamised praktikutelt praktikutele. Tutvu lähemalt mentorprogrammiga!

Mentorprogrammi ja MI koolituse läbiviija: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
Mentorprogrammi ja MI peakoolitaja: Anne Õuemaa. Enam infot koolitaja kohta.

Kontakt
tantsuharidus@gmail.com
tel. 5349 9219 Sille Ardel (projektijuht)

www.tantsuharidus.ee
www.facebook.com/EestiTantsuhuvihariduseLiit/