Neljast kursusest koosnev arengulugu Pivarootis

Inimeseks olemine on väga mitmekülgne tegevus. Oleme suhtes iseendaga, ümbritseva keskkonnaga ning inimestega meie ümber. Rahuldame oma eluhuvi ning ihulisi vajadusi, teostades ennast inimlikul moel ja suhestudes maailmaga unikaalsel viisil. Selle suvel uuritakse inimeseks olemist Pivarootsis Body-Mind Centering® meetodil neljast erinevast küljest.

03.–06.07 kursusel „Meeled ja tunnetus“ („Senses and Perception“) katsetame ja kaardistame oma meeled ja nende kaudu oma suhte maailma tervikuna. Milline on minu meelekasutusmuster? Millist meelt usaldan kõige enam? Kas meeltel on järjestus?

09.–16.07 toimub „Arengumustrite“ („Basic Neurocellular Patterns“) kursus. Alustame algusest – vibratsioonist ning järgime evolutsiooni mustreid, kuni jõuame kõndiva inimeseni. Mis juhtub, kui evolutsioon jõuab kuivale maale? Mida on vaja, et seista püsti? Kuidas vaadelda liikumist mustritena?

19.–26.07 toimub „Reflekside“ („Primitive Reflexes, Rightin Reactions and Equilibrium Responses“) kursus. Refleksid on kõige primitiivsemad mustrid, mis ilmnevad vastusena spetsiifilisele ärritusele. Nad on toimimise põhialuseks, integreeritud refleksid annavad meile liikumises võimaluse vabaks ning spontaanseks eneseväljenduseks. Millised refleksid toetavad rannavolle mängimist? Millised on minu lemmikud refleksid liikumisloomes? Kas on võimalik leida midagi, mis on liikumismustritesse lahustunud?

28.07.–01.08 toimub „Ontogeneetika“ („Ontogenetic“) kursus, milles alustame inimese embrüoloogilisest arengust ning jõuame kiirelt arenedes esimese eluaasta lõppu. Uurime maailma erinevas arenguastmes ning märkame, kui kiiresti see aasta jooksul muutub. Kuidas minu kunagine maailmakogemus mõjutab mind käesolevas hetkes? Kas ma tahan midagi uut kaasa võtta või midagi vana maha jätta? Kuidas ma suhestun asjade ja inimestega kolmemõõtmelises ruumis?

Oled teretulnud!

Lisainformatsioon:

www.somaatikum.ee
somaatikum@gmail.com