Sõltumatu Tantsu Lava kuulutas välja uued majaresidendid

Poolteist aastat tegutsenud Sõltumatu Tantsu Lava on juurutanud Eesti teatrimaastikul uue tegevusvormi – majas tegutsevad residentkunstnikud, kes vahetuvad kahe aasta tagant ja kelle leidmiseks toimub avalik konkurss. Nii on STLi residendid 2016/17 ja 2017/18 hooajal Svetlana Grigorjeva ja Jürgen Rooste, kelle visiooniks on kujundada STList avatud võrdsete võimalustega loomemaja kõigile kunstnikele, kes oma loominguga soovivad pakkuda alternatiivi inimolemise mõtestamisel ja loomisel.

Sveta Grigorjeva on tantsukunstnik ja luuletaja. Jürgen Rooste on kirjanik ja luuletaja. Mõlemad on sotsiaalselt tundlikud ja aktiivsed kultuuriinimesed, kes ei jäta reageerimata olukorras, mis seda nõuab.

STLi majaresidendid toovad majja uusi tegevusi, ideid ja inimesi ning vastutavad nende tegevuste elluviimise eest. Maja residentkunstniku positsioon on sellisel kujul Eestis ainulaadne.

Sveta Grigorjeva ja Jürgen Rooste räägivad oma programmist: „Eesmärgi saavutamiseks pakume konkreetselt tegutsemisruumi, erinevaid kohtumis- ja loomisvorme, formaalsest väljapoole jäävat haridusprojekti ning sellele kõigele ka meedia- ja avaliku suhtluse tuge/platvormi. Selleks lükkame käima „vaba Pinna“ projekti, mis võimaldab ruumipuuduses vaevlevatel (vabakutselistel) lavakunstnikel leida aja ja paiga, kus oma loovprojekte arendada. Lisaks laiendab STL samal eesmärgil kaasalööjate hulka: me loome eesti (lava)kunstnikele ühise tegutsemise ruumi, mille eesmärgiks on eri loomealade põimimine, interdistsiplinaarse koostöö innustamine – spetsiaalsed sündmustesarjad, „tutvumisõhtud“ ja ühistegevused erinevate alade kunstnikele, ekstra silmas pidades õpilasi-üliõpilasi. Sellelt pinnalt laiendab STL ka kunstnike ühiskondliku, sotsiaalse, poliitilise (ühis)reageerimise võimekust ja võimalusi, lisaks välja arendades seda toetavaid meedia- ja avaliku suhtluse väljundeid/kanaleid.“

Sõltumatu Tantsu Lava uute majaresidentide eesmärk on kasvatada STL lähema kahe hooajaga nähtavaks ja ühiskondlikult mõjukaks eri kunstivaldkondi, laiemat hulka loovate alade esindajaid, ühendavaks katusorganisatsiooniks, mis räägib kaasa ühiskonnas toimuva osas.

Lähemalt programmist