TantsuRUUMi tegemised

TantsuRUUMi hooaeg jätkub kevadel nimekate liikumiskunstnike töötubade, kohalike liikujate Kontaktjämmide ja iganädalaste liikumisSESOOiIdega, et kinnistada siinse tantsukogukonna regulaarset liikumispraktikat. Kevad-suvel on võimalus saada osa nii pikematest töötubadest kui iganädalastest hommikustest treeningutest TantsuRUUMi residentidega.

> Töötoad: kaasaegse tantsu ja liikumispraktikate intensiivid.
> Kontaktjämm: igakuine võimalus elava muusika saatel koos improviseerida kohaliku kontaktimprovisatsiooni skeene eestvedajate juhendamisel.
> liikumisSESOONid: TantsuRUUMi residentide juhendatud hommikused treeningud, mille vältel liigutakse ja uuritakse treeningu ning loomingu(lisuse) vahelist suhet ja mõju teineteisele, nende ühisala ja lahknemisi.

>>>

liikumine mitmesuunalises dialoogis

< <<

2019 k e v a d–s u v i TantsuRUUMis:

l i i k u m i s S E S O O N : tantsu kui treeningu ja loomingu piirimail

Tulevad kuupäevad: 15.02, 21.02, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03
Juhendajad: Madli Paves, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Pakalne
FB > https://www.facebook.com/events/585794008539057/

K o n t a k t j ä m m
17. veebruar kell 15.00–18.00
Juhendaja: Laura Kvelstein
FB > https://www.facebook.com/events/600465637041851/

T ö ö t u b a : Noa Zuk & Ohad Fishof
Gaga ja töötuba “FAKE FOLK”
25. veebruar – 2. märts (E–R kell 10.00–16.00, L kell 11.00–17.00)
FB > https://www.facebook.com/events/2203121593270681/

Ohad Naharini loodud gaga-liikumiskeele ja -tehnika tunnid Noa Zuki (Iisrael) läbiviimisel kuuel järjestikusel hommikul ning Noa ja Ohad Fishofi (Iisrael) ühine loominguline töötuba, mille raames mõtestatakse lahti kunstnikepaari liikumisloome alused ja põhimõtted. 12 aasta vältel on Noa ja Ohad välja töötanud omalaadse koosluse ja vastastikuse suhte liikumise ning helikujunduse vahel. Neid huvitavad kontseptsioonid, nagu väljamõeldud etnograafia, tehislikult loodud rituaalid, leiutatud “keeled” ja absurdi tootmine, mängides samal ajal teatraalsuse tugevusega etendamisel ja lavaruumis.

T ö ö t u b a : Yumiko Yoshioka

Kajav Keha: Buto ja orgaaniline liikumine
30. mai – 2. juuni kell 10.00–16.00

Yumiko on Jaapani päritolu kolmanda põlvkonna buto-kunstnik. Tema töötuba “Kajav Keha” ühendab endas buto praktika ja orgaanilise liikumise, valmistamaks ette keha tantsu ilmnemiseks ja inspiratsiooni väljendamiseks. Yumiko toetub ideele, mille järgi inimese keha ja hing koosnevad vibreerivatest lainetest; tema meetodi eesmärgiks on arendada meelte tundlikkust viisil, mis võimaldaks ligi pääseda keha süvakihtides paiknevatele tundmustele, mälestustele, piltidele. Selle jaoks tuleb keha puhastada üleliigsetest emotsionaalsetest ja füüsilistest pingetest: jõuda nullilähedasse olekusse ja saada puhtaks leheks, millele keha süvahoovused siis väljenduda saavad.

>http://www.yumiko-yoshioka.com


FB >https://www.facebook.com/TantsuRUUM/
Kodulehekülg >http://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/
Instagram >https://www.instagram.com/tantsuruum/
Asukoht >Eesti Tantsuagentuur,Hobujaama 12, II korrus

TantsuRUUM on
ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud
vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus
liikujalt > liikujale

TantsuRUUM on keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele.
Tegemist on koostöö- ja arenguplatvormiga, mida viib ellu Eesti Tantsuagentuur koostöös eesti tantsukunstnikega.

Praktiliste tegevustena toimuvad TantsuRUUMis:

  • väliskoreograafide töötoad tantsuprofessionaalidele ning harrastajatele,
  • lühiajalised ja hooajalised residentuurid,
  • liikumisSESOON: igareedene tantsu- ja liikumispraktika, mis toetab liikumisalaste teadmiste jagamist ning dialoogi valdkonnas tegutsevate tantsuprofessionaalide, teatri- ja etenduskunstnike vahel,
  • TantsuRUUMi ateljee: soodsatel tingimustel kasutatav tööpind tantsukunstnikele erisugusteks loomingulisteks protsessideks ja ideede arenduseks.

TantsuRUUMi tegevusi toetab Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium – täname!