Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infotund ning refleksiooni ja portfoolio töötoad 2020

8. juuni Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)
10. juuni Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:
10.00–10.30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets
10.30–12.00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt
12.00–12.15 paus
12.15–14.15 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir
14.15–14.45 lisaaeg küsimusteks

10. september Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)
11. september Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:
11.00–11.30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets
11.30–13.00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt
13.00–13.30 lisaaeg küsimusteks

Portfoolio koolitus toimub veebikursusena, läbiviija Marju Piir

Infopäevadel osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerimine on avatud nii juunis kui ka septembris toimuvatele infopäevadele.

Registreeri oma osalus!

Infopäeva alustame lühikese sissejuhatava tutvustusega tantsuspetsialisti kutse ja selle taotlemise kohta. Refleksiooni osa aitab analüüsida kutse taotleja professionaalset arengut kutsestandardis nõutavate kompetentside valguses. Portfoolio töötuba on praktiline, st õpime tundma portfoolio olemust, funktsionaalsusi ja võimalusi enda presenteerimisel, tutvume erinevate e-portfooliote ja platvormidega, millega saab portfoolioid luua ning alustame oma e-portfoolio loomisega.

Vajalik oma sülearvuti.

Anu Sööt töötab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektori ja etenduskunstide osakonna täienduskoolituste spetsialistina. 2018. aastal omistati talle filosoofiadoktori kraad (PhD) haridusteadustes. Doktoritöö teemaks oli “The procedure of guided core reflection for supporting the professional development of novice dance teachers” („Suunatud sügava refleksiooni protseduur algajate tantsuõpetajate professionaalse arengu toetamiseks“).

Erialasele töökogemusele tuginedes on Anu andnud välja raamatud „Loovmäng. Valik mänge ja tegevusi igale vanusele“ (2011), „Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis“ (2012), „Loovtants. Tantsu baaselemendid“ (2016) ja „Kaasaegne tantsupedagoogika“ (toimetaja, 2018). Ta on olnud ka Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja tunnustusstipendiumi laureaat (2018).

Rohkem infot.

Marju Piir töötab Tartu Ülikoolis humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppedisainerina. Igapäevaselt tegeleb ta e-õppe rakendamise ja arendamisega ülikoolis ning aktiivselt ka täiskasvanute koolitamisega (tase 7). Koolitused on seotud peaaegu alati suuremal või vähemal määral e-õppe ja digiteemadega. E-portfoolio koolitusi on ta läbi viinud alates 2016. aastast erinevatele sihtrühmadele ja erinevaid platvorme kasutades.

Marju e-portfoolio (valmis täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel, mida on hiljem on täiendanud).

Anne Tamm-Kivimets on Just Tantsukooli õpetaja ja juhataja, tantsuspetsialisti kutsete kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht. Tal on tantsuspetsialisti kutse tase 8. Anne on Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu volikogu liige ja oma tantsukooliga Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liige. Lisaks panustab ta Eesti Tantsuhuvihariduse Liidus veel mitme erineva programmi eestvedamisse. Ta on olnud ka Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja tunnustusstipendiumi laureaat (2013).

Info kutse taotlemise kohta

Kutsestandardid

 

Kontakt:

Anne Tamm-Kivimets
ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht
Tel: +372 552 3329
e-mail: tantsuliit@gmail.com