Tööampsude maksustamine

Maksu- ja Tolliameti veebilehel on ärikliendi rubriigis päevakajalise all selgitatud töötu tööampse ja nende maksustamist.

Alates 1. septembrist 2020 on Töötukassas töötuna registreeritud inimestel võimalik teha põhitöö otsimise kõrvalt ka ajutist tööd ehk nn tööampse, ilma et nende töötuna arvelolek töötamise tõttu lõppeks. Ajutiseks töötamiseks loetakse töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel töötamist või avalikku teenistust.

NB! Kui inimene avab lühiajaliselt ettevõtluskonto või saab juhatuse liikme tasu, siis ei ole tegemist ajutise töötamisega ehk nn tööampsuga ning inimese töötuna arvelolek lõpeb. Ka töötuna registreeritud FIE, kelle ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus lõppenud, arvelolek lõpetatakse, kui ta soovib lühiajaliselt (nt kaheksa päeva) jätkata ettevõtlusega.

Tööampsu korral on lubatud

  • tööd teha 8 päeval kalendrikuus,
  • töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses ja
  • teenida brutotasu kokku kuni 233,60 eurot kalendrikuus ehk 40% töötasu alammäärast.

Enam infot