TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut pakub võimalust osaleda kursustel

Tantsu- ja liikumisteraapia alused,
13.09.2018–11.05.2019 (kokku 160 akadeemilist tundi loenguid).

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja saab praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist, meetodite ja tehnikate rakendamisest ning oskuse iseseisvalt lihtsamaid töövõtteid eesmärgistatult rakendada.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Koolitajad: Terje Kaldur; Mari Mägi, MSc; Kaire Bachmann, MSc; Gerda Matvere, MSc.

Osavõtumaks: 1008 €. Registreeri koolitusele siin.

Muusikateraapia alused,
13.09.2018–11.05.2019 (kokku 156 akadeemilist tundi). 

Koolitusel käsitletavad teemad: muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegsed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega.
Muusikateraapia meetodid ja tehnikad ning nende rakendamine.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.

Koolitajad: Eve Lukk, PhD; Prof. Eha Rüütel; Kaia Laurik, MSc; Jüri Kriisemann, MSc.

Osavõtumaks: 1008 €. Registreeri koolitusele siin.

Visuaalkunstiteraapia alused,
13.09.2018–11.05.2019  (kokku 160 akadeemilist tundi loenguid).

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade visuaalkunstiteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja saab praktilise kogemuse visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest ning oskuse iseseisvalt rakendada lihtsamaid töövõtteid.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud visuaalkunstiteraapa tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid kunstiteraapia magistriõppes.

Koolitajad: Prof. Eha Rüütel; Marika Ratnik, MSc; Kai-Liis Gramakovski, MSc; Mari Lipp, MSc; Ene Kivi, MSc; Katrin Heinloo, MSc.

Osavõtumaks: 1008 €. Registreeri koolitusele siin.

Täiendav info:
Madli Tõitoja
Täiendusõppe spetsialist
TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut
www.tlu.ee/lti
e-mail: madli.toitoja@tlu.ee