VII NU Performance Festival ühendab jõud muusikafestivaliga Üle Heli

Rahvusvaheline etenduskunstide biennaal NU Performance Festival ühendab sel aastal jõud muusikafestivaliga Üle Heli. Suure elevusega teatame, et oktoobris Tallinnas toimuvate festivalide ühised piiratud koguses pimepassid on saabunud müüki.

20.–28. oktoobril toimuv etenduskunstide biennaal NU Performance Festival ning 25. oktoobril algav muusikafestival Üle Heli ühendasid jõud, et tuua publikuni mitmekesine rahvusvaheline ja kohalik etenduskunste ning muusikat sisaldav programm. Tihe koostöö samal ajal toimuvate festivalide vahel aitab luua senisest veelgi vaheldus- ja ideederikkama unikaalse terviku. Alates 6. juunist müüki tulnud piiratud koguses ühised festivalipassid võimaldavad külastada nii etendusi, performance‘eid kui ka kontserte ja klubiüritusi, mis toimuvad oktoobri eelviimasel nädalal.

VII NU Performance Festival kannab alapealkirja “Objekt ja kollektiiv” ning on läbi aastate olnud oodatud etenduskunstide biennaal. Esimese väljalaske puhul 2005. aastal sai saateks kirjutatud, et “festival uitab ringi teatri, kujutava ja performance`i kunsti, popmuusika ja kaasaegse tantsu vahemaastikel. See on defineerimatu, amorfne ning dünaamiline ala, kus põimuvad erinevad erialad, arusaamad, traditsioonid. Siin, õieti ei-kellegi-maal, tekivad hübriidsed kultuurivormid ning luuakse uusi autoripositsioone”. See on jätkuvalt relevantne ka 2018. aasta festivali ideoloogilise platvormi määratlemisel.

NU Performance Festivali selle-aastase programmi huvi on tuua esile ootamatut, viia kõrvale harjumuspärasest ning luua pinnast performatiivsuse avaramale tajumisele. Festivali keskmes on objektse kunsti ajaliin ning performatiivsed võimalused, mis mõtestavad ümber publiku individuaalset ja kollektiivset kogemust. Festivali kuraatoriteks on Henri Hütt ja Mihkel Ilus, kes on kunstnikeduona tegutsenud seitse aastat.

Käesoleval aastal toimuval festivalil Üle Heli on oodata kontserte, klubiõhtuid, heliinstallatsioone ning haridusliku eesmärgiga seminare ja vestlusringe. Samuti toimuvad festivali otsingulisele ja avastamisrõõmu taotlevale lähenemisele omaselt sündmused erinevates kohtades nii Tallinnas kui ka festivali lõpupäeval, 28. oktoobril toimuva eksootilise väljasõidu kaudu kaugemalgi.

Heliüleste tasandite muusikafestival Üle Heli keskendub žanrimääratluste asemel muusika tähenduslikkusele ja seostele erinevate kunstivaldkondadega. Festivali huviorbiidis on muusikalised nähtused, mis väljuvad etteantud raamidest ja suhestuvad ümbritsevaga vabalt ning loominguliselt, esitades küsimusi ja pakkudes erinevaid tõlgendamis- ning dialoogivõimalusi ka heliülestel tasanditel.

Mõlema festivali programmid avalikustatakse augusti keskel ja siis tulevad müüki ka üksikpiletid.

Festivalide ühispassi on võimalik soetada Piletilevist: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/nu-performance-festivali-ja-ule-heli-2018-pass-255508/.

Kontakt:
Eneli Järs
eneli@saal.ee / +372 506 9655
www.saal.ee