Artikkel

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti õppekava lõpetajad 2018

Carolina Tagobert
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia III kursuse tantsutudeng

nr 77

mai, 2018

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti õppekava lõpetajad 2018
Foto autor: Maritta Anton

Kevad. Ootusärevus. Kool saab küll läbi, aga millegi lõpp on teadupärast uue algus…
Esitasin TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti õppekava selleaastastele lõpetajatele kolm küsimust:

Millised olid teie ootused kooli tulles ja kas need on täitunud või mitte?
Mis/kes inspireerib teid liikumist/lavastust looma?
Milline on hea tantsuõpetaja/hea koreograaf?

Ursula Rummel

I

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse astudes ei olnud mul kindlaid ootusi. Teadsin vaid, et soovin tantsijana palju areneda, sealhulgas ka oma loominguga. Nüüdseks tunnen, et need kaks soovi on täitunud rohkem, kui oskasin arvata. Lisaks soovide täitumisele olen saanud palju oskusi ja teadmisi tantsupedagoogi, tantsija ja koreograafina. Tantsukunsti eriala annab edaspidiseks palju võimalusi ja uusi lähtepunkte, millele toetudes on võimalik veel edasi areneda ja end täiendada. Praegugi on mõtted, et lisaks saadud haridusele on mul võimalik enesetäiendamist jätkata näiteks kehakultuuris, massaažis või teistel kehaga seotud aladel. Kindlasti on nende nelja aastaga väga palju muutunud minu arusaamine tantsukunstist üldiselt. Tantsukunst ei tähenda enam minu jaoks ainult tantsu õppimist/õpetamist, vaid palju laiemat spektrit, mis sisaldab näiteks kõike, mis toimub enne lavastuse looma hakkamist ja loomeprotsessi (koostöö etendajate ja tehnikutega, inspiratsiooni kogumine jne) ning palju muud, mis jääb selle ümber. Olen õnnelik, et lisaks teadmistele ja oskustele olen saanud erinevatelt erialadelt ka palju häid tuttavaid, kellega tulevikus koostööd teha.

II

Tantse/lavastusi luues on mind inspireerinud minu sürreaalsed unenäod, filmide vaatamine ja looduses või linnaruumis viibimine. Need kolm peamist inspiratsiooniallikat on aidanud mind nii lavastuse komponeerimisel, koreograafia loomisel kui ka visuaali kujundamisel. Tantsimisega hakkasin tegelema juba esimesest klassist ja see on mulle alati suurt naudingut pakkunud. Suurem huvi tantsu loomise vastu tekkis, kui olin 17-aastane. Mäletan seda hetke, kui Põltsamaale tuli õpetama Piret Pruus. Lisaks rahvatantsule õpetas ta ka show– ja kaasaegset tantsu. Viimasega puutusin siis esimest korda kokku. Siiani meenub üks kaasaegne tants „Elu murdvaras“, millel oli sügav sõnum ja lisaks sellele tundsin selles etendades mingisugust erilist tunnet ja teadsin ühtäkki, et soovin tantsukunstiga pärast gümnaasiumi lõpetamist edasi tegeleda.

III

Hea tantsuõpetaja tunnustab ja motiveerib õpilasi olema julged, riskialtid ning vastupidavad nii füüsiliselt kui vaimselt. Samas on ta hea inimestetundja ja teab, kuidas õpilaste ja lastevanematega suhelda. Tantsuõpetaja on kindlasti heas füüsilises vormis ning oskab õpilasi treenida/õpetada, ennetades võimalikke vigastusi.

Hea koreograaf julgeb katsetada, ei karda riskida, usaldab oma etendajaid ning oskab ära kasutada etendajate eripärasusi. Ta on avatud ning oskab väljendada oma mõtteid ja ideid.

Ainikki Seppar

I

Sattusin Viljandisse õppima väga ootamatult ja mitte eriti teadlikult. Ma olin avatud kõigele ja kõigile. Praegu võin öelda, et Viljandi Kultuuriakadeemia ja siinsed inimesed on kindlasti mind ja minu maailmapilti muutnud. Tunnen ennast seda kooli lõpetades palju rikkamana ja ma ei pea silmas ainult teadmisi, vaid veel enam neid inimesi, kellega ma siin kohtusin.

II

Ma ei pööra sellele eriti tähelepanu, kust see inspiratsioon täpselt tuleb, aga kindlasti on see alati minu elus olemas olnud. Ma olen tänulik oma perele, et saan hetkel kunstiga tegeleda. Inspireerijateks on minu lähedased: pere ja sõbrad. Mul oli hiljuti imeline kogemus, kui mu sõber ütles, et tal on üks väga ilus laul olemas ja sooviks seda mulle kuulamiseks anda. Tänu temale sündis uus osake tantsukunsti. Ma püüan selliseid hetki tabada, panna kirja, filmida või luua kohe liikumist. Tunnen hetkel, et inimesed ongi minu suurimad inspiratsiooniallikad.

III

Hea tantsuõpetaja puhul on oluline, et peale tantsu õpetamise oleks ta iga lapse jaoks olemas, tema jaoks kättesaadav. Pole oluline, kas tantsu või mõne elulise situatsiooni kaudu, aga ta õpetab last kogema. Oluline on olla hea eeskuju ja osata vältida negatiivsust. Hea tantsuõpetaja oskab esitada küsimusi ja kuulata vastuseid. Tema omadusteks on hea huumorimeel, ausus, loovus ja tarkus. Ta on uudistaja ja armastaja.

Koreograaf on avastaja – nii enda, maailma kui ka ümbritsevate inimeste avastaja. Tuleb märgata pisidetaile, et luua tervet kogumikku.

Kadi Keskülla

I

Kooli tulles oli mul plaan saada paremaks tantsuõpetajaks ning sellele on nii õppejõud, kaastudengid kui ka kool niivõrd palju kaasa aidanud. AITÄH!

II

Inspiratsiooni leidub igal pool. Vahel jääb kummitama mõni väga mõnusa meloodia või sõnadega muusikapala, mis inspireerib liikuma. Samuti võib see olla mõni tundmus/tunne/emotsioon või hoopiski vestlus sõbraga. Varasemalt sain inspiratsiooni omaenda treeneritelt, kuid nüüd, olles ise tantsuõpetaja rollis, tunnen, et kõige suuremat inspiratsioonilaengut annavad mulle mu enda õpilased. Tahan, et neil oleks tore ning nad tunneksid tantsimisest rõõmu.

III

Ma ei sildistaks õpetajaid headeks ja halbadeks. Eks me kõik anna endast maksimumi, et olla parim versioon iseendast. Mõnusalt südamlik, kuid piisavalt range. Mõistlik. Suunaja. Teadlik. Eesmärkidega.

Irena Pauku

I

Olen terve elu tahtnud tantsuga seotud olla ja pärast gümnaasiumi valisin kahtlusteta tantsuõpetaja elukutse. Enne sisseastumist ei teadnud ma midagi Viljandi Kultuuriakadeemiast ja ei olnud üldse mingit kujutluspilti õppekavast, mille järgi  siin õppima hakkasin. Oluline oli, et see sisaldas sõna “tants”. Kõik, mida koolis pakuti, oli minu jaoks uus. Alguses kõik ained mulle ei meeldinud, aga mida kauem siin õppisin, seda rohkem ma sain aru siin õppimise kasulikkusest ja ma arvan, et suurema osa nendest omandatud teadmistest saan tulevases elus praktikasse rakendada. Olen selle eest väga tänulik meie kooli õpetajatele!

II

Mind inspireerib muusika. Tants algab minu jaoks muusikast.

III

Minu arvates hea tantsuõpetaja on keegi, kes naudib oma tööd ja pühendub sellele. Hea tantsuõpetaja võtab enda eesmärgiks õpetada ja arendada teisi. Oluline on anda õpilastele midagi, millest neil on kasu ja loomulikult on selleks ka hea tuju.

Selle kohta ei oska ma öelda, kas keegi võiks üldse olla hea või halb koreograaf. Minu arvates kunstimaailm on nii mitmekülgne ja piiritu, et iga inimese arvamus/nägemus omab selles kohta.

Elise Laius

I

Viljandi Kultuuriakadeemiasse tulles ületasin lävepaku särasilmselt õhku ahmides, teadmata täpselt, kuivõrd see minu elu muudab. Ma ei ole päris kindel, kas enam mäletan, mida sel ajal koolilt ja neilt neljalt-viielt aastalt ootasin. Kindlasti ei ole tollased ootused need, mille täitumist praegu enim hindaksin. Olen leidnud nii palju seesugust, millest poleks siis osanud mõeldagi.

II

Inspiratsioon on selline huvitav kontseptsioon, millega pole just eriti lihtne suhestuda. Mulle näib, et inspiratsioon ei toimi minu jaoks otseselt. À la, et loen luuletust ja mul tekib mingi mõte neist sõnadest, mis vormub etenduseks. Pigem tekib mingisugune inspireerunud seisund, milles ilmneb loomise vägi.

III

Hea tantsuõpetaja mõju oma õpilastele avaldub ka väljaspool tantsutunde. Mina hindan õpetajana väga, kui suudan luua isikliku kontakti oma õpilastega. Kui tunnis toimub õppimine vastastikku, mitte ühesuunaliselt, on eesmärk täidetud.

Koreograafia loomise juures pean ehk isegi kõige olulisemaks mõtestatust. Et ei tegeletaks vaid sammude ja jooniste mõtlemisega. Hea koreograaf küsib, küsib veel ja siis küsib veel. See vist on kuidagi nii, et kui matemaatika kontrolltöö tundub liiga lihtne, siis on väga suur võimalus, et tegid midagi valesti.

Maria Priks

I

Olen alati teadnud, et üle kõige siin ilmas armastan loovalt liikuda ja tantsida. Pidasin iseenesestmõistetavaks, et just selle erialaga pean oma tulevikuplaanid siduma. Eestis on ainult kaks kohta, kus saab tantsukunsti õppida: Tallinna Ülikool ja Viljandi Kultuuriakadeemia. Käisin mõlema kooli katsetel ja sain lõpuks sisse ainult Viljandisse. Nüüd leian, et minu jaoks paremasse ja õigemasse kohta sattumine poleks olnud võimalik. Olen arenenud siin nii tantsija, tantsuõpetaja kui ka tantsuloojana. Kõige rohkem olen arenenud aga isiksusena, millele aitasid kaasa ülipikad koolipäevad, mis kasvatasid minus vastupidavust; rõõme, muresid ja vahel ka konflikte täis tihedad inimsuhted, mis mu introverdiloomust avatumaks muutsid ja ülipõnevad tantsu- ja teooriatunnid, mis mu maailmavaadet avardasid ja pidevaid ahhaa-momente pakkusid.

II

Eelkõige inspireerib mind liikuma ja tantse looma miski, mitte keegi. Selleks on muusika ja tugevad emotsioonid. Kui need kaks asja kokku panna, sünnib midagi imelist.

III

Hea tantsuõpetaja tähtsustab tantsutehnika õpetamise ja väliste tulemuste kõrval ka oma õpilaste eluterveteks isiksusteks kujunemist. Ta toetab kõrge enesehinnangu kujunemist, kaaslastega arvestamise ja koostöö tegemise oskust. Ta on nõudlik ja õpetab mitte kunagi alla andma. Samas annab lastele teada, et vigade tegemine on protsessi ja osavaks tantsijaks saamise loomulik osa, tähtsustab õpilase pingutust ja püüdlusi.

Hea koreograaf on inimene, kelle kehasse on salvestunud aja jooksul palju tantsulist (või ka mittetantsulist) infot, et tal oleks piisavalt materjali, mille kallal töötada. Hea koreograaf peab nägema suurt pilti ja olema multifunktsionaalne, sest lavastust kokku pannes peab tihti mõtlema paljudele asjadele korraga. Ning lõpuks on hea koreograaf hea alles siis, kui ta on tantsu või lavastuse loomise protsessi mitmekümneid või sadu kordi läbi teinud.