Uudis

Avatud kutsung TANTSUMASSIIVILE

Foto autor: Anu Sööt

 

Mis me tahame öelda, on see, et TANTSUMASSIIV tuleb ka sel suvel, 16.–20. augustini 2021 Massia Loomekeskuses Massiarus Häädemeeste vallas Pärnu maakonnas Eestis Euroopas Universumis.

Mis me tahame veel öelda, on see, et kuule, tule ka! Ja et kui tahad panustada ja midagi teha, jagada, millelegi tagasisidet saada, siis saada meile idee!

Paneme siia ka konkreetse kuupäeva, mis ajaks ideid ootame. Hiljemalt 10. juuniks aadressile tantsumassiiv@gmail.com. Pärast seda suhtleme jälle, hiljemalt 20. juuniks anname oma tagasiside!

Olge terved!

***

TANTSUMASSIIV on avatud suvekool/kohtumispaik/platvorm, mille eesmärk on koondada tantsukogukonda nii professionaalsel kui harrastustasandil, rõhutamata või eristamata kutsealast identiteeti – tantsukunstnik, õpetaja, tantsija, koreograaf, õpilane jne, st osalema on oodatud kõik nimetatud sihtrühmad.

TANTSUMASSIIVI eesmärk on luua stiilideülene, kogukondlik, hierarhiavaba võimalus ideede ja mõtete ning praktikate omavaheliseks jagamiseks, õppimiseks, õpetamiseks, katsetamiseks, tagasiside saamiseks.

TANTSUMASSIIV proovib vormiliselt olla nii avatud, kui võimalik, andes võimaluse liituda vägagi eripalgelistel, juba olemasolevatel ning veel olematutel praktikatel.