Uudisnr 45

Eesti Tantsuhariduse Liit annab välja erialase enesetäienduse stipendiumi

Erialase enesetäienduse stipendium antakse välja ETHLi ühele või mitmele liikmele kord aastas koolitustel, festivalidel jm erialastel enesetäiendustel osalemiseks nii Eestis kui välismaal.

Erialase enesetäienduse stipendiumi väljaandmise statuut:

  • stipendiumifond on 300,00 € ja moodustub ETHL liikmemaksudest;
  • toetust saab taotleda koolitustel, festivalidel jm erialastel enesetäiendustel osalemiseks nii Eestis kui välismaal;
  • taotleja peab olema ETHL liige;
  • taotlejal ei tohi olla liikmemaksu võlga;
  • taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis motivatsioonikiri ja enesetäienduse täpne toimumisaeg, koht ning taotletav summa hiljemalt 29. aprilliks (rahvusvaheline tantsupäev) aadressile info@tantsuharidus.ee Taotlus loetakse esitatuks kinnitava vastuskirja alusel;
  • toetuse kasutamise periood on 1. juunist kuni järgneva aasta 31. maini;
  • taotlejate vahel teeb valiku ETHL volikogu. Volikogul on õigus toetussumma jagada ka mitme kandidaadi vahel;
  • väljamaksmine toimub kuludokumentide alusel (iga taotlejaga täpsustatakse vormistuslikud küsimused eraldi);
  • sobivate taotluste puudumisel jääb nimetatud summa välja maksmata ning ei kandu üle järgmisesse taotlusperioodi;
  • peale toetuse kasutamist tuleb esitada sisuline aruanne, mis avaldatakse ETHL kodulehel.