Uudis

Eesti Tantsuhariduse Liit kuulutab neljandat aastat välja tantsija, tantsulavastaja ja pedagoogi Gerd Neggo (09.11.1891 – 01.09.1974) nimelise tantsuõpetaja stipendiumikonkursi.

juuni, 2024

Eesti Tantsuhariduse Liit kuulutab neljandat aastat välja tantsija, tantsulavastaja ja pedagoogi Gerd Neggo (09.11.1891 – 01.09.1974) nimelise tantsuõpetaja stipendiumikonkursi.

Eesti Tantsuhariduse Liit kuulutab neljandat aastat välja tantsija, tantsulavastaja ja pedagoogi Gerd Neggo (09.11.1891 – 01.09.1974) nimelise tantsuõpetaja stipendiumikonkursi.

Eelmise aasta stipendiaat Anne Tamm-Kivimets: „Minu jaoks on stipendiaadistaatus andnud eelkõige indu tantsualal ikka edasi toimetada, rõõmu ning tahtmist tantsuga sügavamalt tegeleda. Innustan ja ergutan esitama kandidaate selle aasta stipendiumi saajateks. Hea tantsuõpetaja väärib tunnustamist, et sel põneval ja omal moel ka raskel maastikul ikka rõõmsalt edasi rühkida.“

Gerd Neggo stipendiumi eesmärk on tunnustada tantsuõpetajat, kes on oma töös sisukas, isikupärane ja pühendunud. Kes on oma tegevusega mõjutanud Eesti tantsuelu, viinud edasi tantsu- ja liikumiskultuuri olles eeskujuks nii õpilastele kui kolleegidele.

Ettepaneku Gerd Neggo stipendiumi määramiseks võivad esitada kõik era- või juriidilised isikud. Ettepaneku võib esitada ka õpetaja ise. Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 10. oktoobriks täita ankeet, mis asub aadressil tantsuharidus.ee

Stipendium katab nominendi erialase enesetäienduse kulud kas Eestis või välismaal 1000 euro ulatuses. Stipendium kuulutatakse välja igal aastal Gerd Neggo sünnipäeval 9. novembril.

2014. aastal möödub Gerd Neggo sünnist 123 aastat. Gerd Neggo õppis Stockholmis È. Jaques-Dalcroze`i rütmilis-muusikalist pedagoogika süsteemi, Hamburgis R. von Labani tantsustuudios, esines solistina viimase eksperimentaalse Tanzbühne laval. G. Neggost sai Eestisse naasnuna moderntantsu maaletooja. Avanud Tallinnas oma stuudio 1924, said seal koolituse H. Tohvelman, I. Urbel, E. Oltrop, A. Kalmet jt., kes viisid meie tantsu- ja liikumiskultuuri edasi nii teatrites kui teatrikoolides. Gerd Neggo õppetöö põhialuseks oli intellektuaalsete, väljendusrikaste, iseseisva loomisvõimega tantsijate kasvatamine.