Uudisnr 54

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu logo ideekonkurss on avatud

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kuulutab välja konkursi, loomaks liidule uut ja sobivat logo.

1. Konkursi eesmärk on luua Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidule kaasaegne visuaalne identiteet, mis ühendaks tantsukunsti ja selle õpetamise üheks loomiseks ja loominguks.

2. Konkursi tingimused

2.1. Üldtingimused
2.1.1. Konkursi korraldajaks on Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit.
2.1.2. Konkurss toimub eesti keeles.
2.1.3. Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.
2.1.4. Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

2.2. Ideekavandite esitamine
2.2.1. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 05.03.2016. Pärast tähtaega esitatud ideekavandid ei osale konkursil.
2.2.2. Ideekavandid tuleb saata aadressile tantsuliit@gmail.com. E-kirja teemaks märkida “logokonkurss”. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

2.3. Tingimused logo ideekavandile
2.3.1. Logo on seondatav Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu tegevuse ja olemusega. Juhinduda võiks märksõnadest tants, liikumine, keha, meel, tervis, kunst, looming, õpetamine; kunstnik, looja, õpetaja.
2.3.2. Logo täisversiooni puhul kasutatakse koos kujutist ja teksti “Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit”.
2.3.3. Kujutis logol on selge ja üheselt mõistetav.
2.3.4. Logo on kasutatav ka vähendatud ja suurendatud kujul.
2.3.5. Logo on kasutatav trükistel ja veebis.
2.3.6. Logo on esitatud nii must-valge kui värvilisena (Pantone värvid).
2.3.7. Värvilise logo puhul on kasutatud maksimaalselt 5 värvi ning lisatud Pantone värvide koodid.

2.3.8. Logo on esitatud .pdf formaadis. Konkursi võidutöö esitajal tuleb logo vormistada vektorgraafilisena (formaadid .ai, .cdr või .svg).

3. Ideekavandite valik

3.1. Valiku teevad Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu volikogu, tegevjuhid ja juhatuse liikmed.
3.2. Ideekonkursi tulemused ja konkursil osalenud ideekavandid koos autorite nimedega avalikustatakse hiljemalt 31.03.2016 koduleheküljel www.tantsuliit.ee.

4. Konkursi auhind

4.1. Konkursi auhinnafondiks on 250 eurot.
4.2. Komisjonil on õigus sobiva ideekavandi puudumisel jätta auhind välja andmata.
4.3. Auhind makstakse konkursi võitjale välja pärast logo lõppversiooni esitamist ning konkursi võitjaga lepingu sõlmimist.

5. Konkursi tulemuste elluviimine

5.1. Alates konkursi tulemuste väljakuulutamisest lähevad Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidule üle auhinnatud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad varalised ning võõrandatavad isiklikud õigused. Autoritasu sisaldub konkursi auhinnas.
5.2. Auhinnatud ideekavandite autorid nõustuvad käesolevale ideekonkursile ideekavandi esitamisega, et Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit võib taotleda ideekavandi või teatud ideekavandi osa kaubamärgina registreerimist.

5.3. Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidul on ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha logo ideekavandis muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.

Lisainfo ja küsimused: tantsuliit@gmail.com