Uudis

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kutsub tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsiooni taotlema

juuni, 2024

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kutsub tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsiooni taotlema

Oodatud on kõik, kes vastavad tantsuspetsialisti kutsestandardi kvalifikatsiooninõuetele. Võimalikud spetsialiseerumised on kaasaegse tantsu spetsialist ning ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 5, 6, 7 ja 8.

Miks taotleda?

Taotlemise protsess annab tantsuga tegelejatele võimaluse oma töid ja mõtteid korrastada, vaadata üle oma töötamise metoodikad ning analüüsida oma senist tegevust koos oma tugevuste ja arengukohtadega.

Tantsuspetsialisti kutse on töötajale tõestus tema kompetentsusest ning tööandjale garantii tööotsija pädevuse kohta. Kutsestandard vastab Euroopa normidele ning on garantiiks välismaal tööd otsides ja töötades.

Infopäev kutse taotlejale toimub 22. septembril Tallinnas. Osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 18. septembriks siin.

Dokumentide esitamise tähtaeg tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks on 2. oktoober 2017.

Esitada on vaja järgmised dokumendid:

1) kutsekvalifikatsiooni taotlemise kirjalik avaldus, vorm kodulehel;
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart);
3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
4) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
5) täienduskoolitus või varasem kvalifikatsioon – täienduskoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
6) portfoolio ehk taotleja nägemus oma olulisematest tehtud töödest, mis peegeldab taotleja parimaid külgi, see võib olla nii veebis kui failis (aluseks saab võtta kodulehel oleva näidisportfoolio).

Dokumendid palume saata aadressil tantsuliit@gmail.com.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu on 92.78 €.

NB! Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetele 25.00 €.

Info on kättesaadav  ETTLi kodulehelt.