Uudis

KEHALABOR kutsub Aare Randeri moderntantsu ja Power Yoga õpitubadesse

mai, 2024

KEHALABOR kutsub Aare Randeri moderntantsu ja Power Yoga õpitubadesse

KEHALABOR tähendab kehatöö õpitubasid liikumis- ja tantsuõpetajatele läbi anatoomia ja kinesioloogia aluste ning praktilise kehatunnetusliku eneseavastamise. KEHALABORi eesmärk on kehalise võimekuse arendamine läbi  erinevate kehaga töötamise süsteemide ja meetodite ning erineva vaate tantsutehnikatele.

31. oktoobrist 1. novembrini toimub Pärnus (Rüütli 14 II korrus) KEHALABORi õpitöötsükkel Aare Randeri (Soome) juhendamisel. Seekordne KEHALABOR harib keha läbi moderntantsu, Power Yoga ning võimlemispallide kasutamise.

Kaasaegne tants, nagu kaasaegne kunst laiemaltki, elab pidevas muutumises. Oma mitmepalgelisuses on see suurepäraseks abimeheks oma kehateadlikkuse ja -kogemuslikkuse avardamiseks ning uute liikumisvõimaluste leidmiseks. Selles õpitöötsüklis käsitletakse kehatööd läbi José Limóni moderntantu. Võtmesõnadeks on gravitatsioonijõu kasutamine, liigutuste lähteimpulsside teavitamine ning nende impulsside refleksioon kogu inimkeha kaasavaks dünaamilseks liikumiseks.

Power Yoga ehk jõujooga põhineb ashtanga-joogal. See süsteem püüab optimeerida kehatööd selliselt, et sooritatavad harjutused arendaksid samal ajal nii painduvust ja elastsust kui ka lihasjõudu. Pikaealise pedagoogitöö tulemusel on Aare Rander seda süsteemi rikastanud Pilatese ja mitmete teiste kehatöösüsteemide ideedega. Märksõnaks on lihaste pikendamine enne lihaskokkutõmmet – aktiviseeritud lihases on rohkem dünaamilist jõudu ning lisaks enimkasutatavatele lihasrühmadele aktiviseeruvad ka süvalihased. See treening pakub mitmeid võimalusi avardada oma tavatreeningut ning leida võimalusi selle mitmekesistamiseks.

Tänapäeval on üsnagi populaarseks saanud võimlemispallide kasutamine abivahendina mitmesugustel treeningutel. Selles õpitoas kasutatakse palle eespool esitatud treeningsüsteemide õppeprotsessi osana. Vaatleme seda, kuidas palliga saab kaasa aidata jõujooga pikkade liinide leidmisele ja tunnetamisele ning kuidas palliharjutuste abil on võimalik arendada moderntantsu põrandatööd pehmemaks, sulavamaks, dünaamilisemaks. Lühidalt peatutakse ka ideedel, kuidas pall võib olla inspiratsiooniks koreograafilises loomeprotsessis ning aidata leida uusi liikumisjadasid, mis võivad olla aluseks koreograafia kineetilisele materjalile.

Info