Uudisnr 102

Kutse Tartusse täiendkoolitusele

Täiendkoolituse kohtumised on planeeritud 13. veebruaril, 13. märtsil, 10. aprillil, 8. mail (ja registreerunud osalejatele kollokvium 22. mail) kell 12.15–15.45.

Kursuse eesmärgiks on laiendada tantsu kui kunstiliigi mõistmist ja mõtestamist. Kord kuus toimuvatel kohtumistel tutvustatakse iga kord erinevat Eesti koreograafi, kelle liikumisesteetikat lahatakse nii vestlusringis kui ka läbi praktilise kaasaliikumiskogemuse.

Päev jaguneb kaheks: esimene pool on praktiline tund, kus õpitakse katkendit koreograafi varasemast loomingust või viiakse läbi tema metoodikas treeningtund. Teine pool on modereeritud vestlusring, kus saavad küsimusi esitada ka osalejad. Vestlusringe salvestatakse kultuuriloolisel eesmärgil. Koreograafide nimed avalikustame jaanuaris.

Oodatud on kõik, kel huvi (Eesti) kaasaegse tantsu mitmetahulise maastiku vastu! Eelnev kokkupuude tantsuga tuleb kasuks, kuid ei ole osalemise eeltingimuseks.

Osaleda võib vabakuulajana üksikutel laupäevadel, kuid oodatud on kõik tudengid ja tantsuspetsialistid. Tudengitel on võimalik ainet läbides saada 2 EAP-d ja täiendkoolitujatele väljastatakse tunnistus.

Kursus valmib Tartu Ülikooli, Ilieh MTÜ ja Tartu Tantsuakadeemia koostöös.

Lisainfo:

kultuur.ut.ee/et/osakonnad/tants-teater-enesevaljendus
heili.lindepuu@gmail.com