Uudis

Osale arenguprogrammis “Võimalusterohke tantsualane huviharidus”

mai, 2024

Osale arenguprogrammis “Võimalusterohke tantsualane huviharidus”

Hea uudis!

6.–7. novembril 2015 toimub ühe õppeaasta kestva arenguprogrammi esimene kogunemine. Kohtumiste eesmärk on elavdada noortele pakutavat tantsualast huviharidust.

Arenguprogrammi tulemusel osaleja:

 • mõistab noore vajadusi ja eripärasid ning plaanib huvikooli töötajaid kaasates asjakohaseid huvihariduslikke tegevusi;
 • analüüsib noorte osalemisega seotud motivatsiooni eeldusi;
 • loob noorte õppimiseks mitmekesiseid võimalusi ja omab valmisolekut oma organisatsiooni kujundamiseks ning arengu ja vajalike muudatuste eestvedamiseks;
 • teadvustab oma rolli noorte arengu toetajana;
 • analüüsib oma võimalusi koostööks erinevate osapooltega nii valdkonnasiseselt kui -väliselt.

Ootame osalema tantsualase huvihariduse edendajaid kahestes tiimides (keskuse juht +  huviharidusspetsialistid: huvikoolide pedagoogid, huviringide juhendajad, treenerid, spordikoolide töötajad ja noorsootöötajad nii riiklikest kui erahuvikoolidest).

Programmi ootame inimest:

 • kes teadvustab noorte toetamisega seotud raskuskohti;
 • kellel on mõni idee noorte toetamiseks või soov seda leida;
 • kellel on tahe mitmekesistada huvihariduses ellu viidavaid tegevusi või töötada välja uusi huvitegevusvõimalusi;
 • kes soovivad kohtuda teiste huvikoolide juhtidega ja üksteiselt õppida;
 • kellel on valmidus osaleda arenguprogrammis täies mahus (kokku 14 koolituspäeva).

Programm on üles ehitatud nii, et see:

 • tugineb kaasava juhtimise, noorsootöö ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ja põhimõtetele. Programm on paindlik, lähtub osalejate vajadustest, kujuneb nendele vastavalt ning muutub koos grupi arenguga.
 • sisaldab kahte metoodilist telge:

1) KÄED KÜLGE ehk uurime tänaseid häid ja töötavaid praktikaid ja loome selle valguses uusi võimalikke viise õppimise toetamiseks huvitegevuses. Uurime eri valdkonna inimeste lugusid õppimisest, õppimise toetamisest.

2) MÕTE JOOKSEB ehk erinevate lähenemiste uurimine ja avamine teooria valguses (nt õppimine, mõtestamine, õpikogemus, refleksioon, tagasiside).

 • võimaldab mentorlust huvikoolis, et kutsuda ellu muutus, mis lähtub tegevuspiirkonna võimalustest ja osaleja vajadustest.

Sel poolaastal toimub kaks kahepäevalist kohtumist:

 • 6.–7. november
 • 4.–5. detsember

Järgmisel poolaastal toimub neli kohtumist: veebruaris, aprillis, 21.–25. augustil ja septembri lõpus või oktoobri alguses. Puuduvad kuupäevad lepitakse kokku esimesel kokkusaamisel.

Programm, sh ööbimine ja toitlustus, on osalejatele tasuta, sõidukulud on enda kanda. Grupis on kohti 20 +/- 2  inimesele.

Täpsemat infot saad küsida juhtivkoolitaja Eve Noormetsa käest eve@notafe.ee või telefonil 5179773.

Jälgi järjest täienevat infot ning koolitusele registreerimise avanemist Eesti Tantsuhariduse Liidu kodulehekülje kaudu www.tantsuharidus.ee