Uudis

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise 2023. aasta voor on avatud!

Dokumentide esitamise tähtaeg on 13. veebruaril.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud esitatavad dokumendid:

1) avaldus – lae alla siit,

2) portfoolio (erialast loomingulist tegevust tutvustav veebivorm/mapp, sh audio- ja videonäidetega) – erialast tegevust tutvustav terviklik ülevaade mõnes enda valitud vormis, mis tõendab tantsuspetsialisti kutsestandardis esitatud kompetentside olemasolu. Sisaldab taotleja CV-d, viimase viie aasta koolitus- ja tööalalase ning loomingulise tegevuse kirjeldust koos eneseanalüüsi ja tõendusmaterjalidega (fotod, videod, viited),

3) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart),

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu on 91 €. Taastõendamise tasu on 63 €. Tasuda saab selle MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu arvele EE887700771001949444 LHV pangas. Kutse taotlemise tasu ei kuulu tagastamisele, kui kutset ei väljastata.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avaldus tuleb saata elektrooniliselt aadressile tantsuliit@gmail.com.

Loe juhendit: Abiks taotlejale.
Vaata e-portfoolio koostamise veebikursust SIIN!
Vaata refleksiooni veebikursust SIIN!

Lisainfo telefonil: +372 552 3329 (Anne Tamm-Kivimets – ETTLi Kutsekomisjoni esinaine)