Uudis

Tartus loodi Tartu Erahuvikoolide töörühm

juuni, 2024

Tartus loodi Tartu Erahuvikoolide töörühm
Jelena Frunze
Tartu Erahuvikoolide ümarlaua eestvedaja,
Tartu Friends Teatri- ja Tantsukooli arendusnõustaja

 

Tartu erahuvikoolide (EHK) juhid ja huviringide juhendajad moodustasid Tartu huvihariduse küsimustega tegelemiseks töörühma. Novembri alguses tuli Jelena Frunze eestvedamisel kokku Tartu EHKi ümarlaud, mida  toetasid Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Katriin Fisch-Uibopuu ja kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Piret Talur.

3. novembril toimus Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnas Tartu Friends Teatri- ja Tantsukooli arendusnõustaja ja kümme aastat GaLeRii Tantsukooli juhtinud Jelena Frunze eestvedamisel Tartu EHKi ümarlaud, kus kohtusid Tartu erahuvikoolide juhendajad, kellel on soov tegeleda Tartu huvihariduse küsimustega koostöös Tartu Linnavalitsusega.

Tartu Noorsooteenistuse juhataja Piret Talur andis statistilise ülevaate erahuvikoolidest Eestis ja Tartus.  Erahuvikooli Tartu Loodusmaja direktor Signe Söömer tutvustas Tartu haridusfestivali raames toimunud huvikoolide vestlusringi temaatikat. Arutati EHK-i tegevustoetuse süsteemi uuendamise teemat. Kõigi osalejate soov oli näha huviharidust oksana Eesti hariduspuul.

Huvi koosoleku vastu oli suur, mis annab märku sellest, et on probleeme, millega tuleb tegeleda. Ümarlauas kohtusid Friends Teatri- ja Moekooli, erahuvikooli HuviTera, Just Tantsukooli, Error Tantsukooli, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse erahuvikooli Tartu Loodusmaja, Tartu Uisukooli, Shate Tantsukooli, Tartu Arsise Kellade Kooli, Omanäolise EraHuvikooli, Tosca Huvikooli, Teatrikooli TeatriPolygon, SA Archimedes Noorteagentuuri, Tähe Huvikooli, Ida Tantsukooli, Tartu Armeenia Pühapäevakooli Maštots juhatajad ja juhendajad.

Ümarlaua tulemusena moodustati Tartu EHKi töörühm, mille tegevuse  peaeesmärgiks on  mitmekesine, kättesaadav ning jätkusuutlik huviharidus Tartus.

Töörühmas toodi välja kolm hetkel olulist Tartu erakoole puudutavat probleemi:

  1. Tartu erahuvikoolide valdkondade täpsustamine, diferentseerimine.
  2. Erahuvikooli tegevuse hindamise nii üldiste kui valdkonnasiseste kvaliteedikriteeriumide väljatöötamine.
  3. Huvihariduse kättesaadavuse kindlustamine: koostöölepped valdade ja sotsiaaltöötajatega (vähekindlustatud laste kaasamine), huvihariduse kättesaadavus lasteaialastele ning erivajadustega laste puhul muuhulgas ka koostöö riigiga.

Igale probleemile püütakse leida töörühmas lahendusi ning ettepanekud edastatatakse Tartu Linnavalitsusele.

11. novembril osalesid Tartu EHKi eestvedaja Jelena Frunze ja Friends Tantsu- ja teatrikooli juht Dljara Jakovleva Tallinnas Kultuuriministeeriumi poolt kokku kutsutud huvitegevuse toetuse kontseptsiooni väljatöötamise ümarlauas. Seoses sellega toimus 18. novembril Tartu EHKi töörühma teine kohtumine Tartu Loodusmajas. Kokkusaamise peamiseks eesmärgiks oli esitada Kultuuriministeeriumile huvitegevuse toetuse kontseptsiooni väljatöötamiseks erahuvikoolide ettepanekud. Töörühmas osalesid iga päev huviharidusega tegelevad kogenud juhendajad Signe Söömer (erahuvikool Tartu Loodusmaja), Anne Tamm-Kivimets (Just Tantsukool), Janika Ruusmaa (Tartu Keskkonnahariduse Keskus), Krõõt Kiviste (Shate Tantsukool), Liis Somelar ja Mariliis Lõhmus (Omanäoline EraHuvikool), Tiit Lilleorg (Ida Tantsukool), Anne Masing (HuviTera), Armen Shahbazjan (Armeenia Pühapäevakool Mastots).

Kultuuriministeeriumisse saadeti töörühma koostatud ettepanekud ja küsimused. Tartu EHKi ümarlaua liikmete arvates ei tohi mõisteid huviharidus ja huvitegevus kasutada sünonüümidena. Oluliseks peetakse võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist regionaalfondi raha jagamisel: kaugus keskustest ei tohi saada primaarseks otsustusaluseks. Positiivses võtmes tuleb arvestada ka KOVi senist panust huvihariduse toetamisel, et tagada huvihariduse jätkusuutlikkus ja areng ka suuremates keskustes. Kuna Eestis puudub terviklik ülevaade huviharidusest, sealhulgas ülevaade erahuvikoolidest, siis Tartu EHKi ümarlaud on valmis Kultuuriministeeriumi võrdse koostööpartnerina välja tooma erahuvikoolide kitsaskohad.

Tartu EHKi töörühma järgmiseks ülesandeks on esimesel koosolekul püstitatud probleemidele lahendusettepanekute leidmine ja Tartu EHKi kaardistamise süsteemi väljatöötamine.