Uudis

tere, kaasaliikuja

juuni, 2024

tere, kaasaliikuja

Eelmise aasta VAHELÜLI kohtumise keskseks teemaks oli RUUM. Kadri Noormetsa, Mikk-Mait Kivi, Madlen Hirtentreu ja Maret Tamme eestvedamisel mõtisklesime ruumi olemuse ja loome teemadel.

Võib öelda, et lisaks kehalisuse ja kontakti teravale taasmõtestamisele viimase viirusaasta jooksul, on meid ümbritsev ruum omandanud uuendatud mõju. Võimalik oht teeb valvsaks isikliku keharuumi osas ning vähendamaks ohtu, püüame olla enam hoidvas ja kindlas koduruumis. Ruum mängib kaasa: suur ruum kutsub esile pikad jooksusammud, väike ruum paneb enam endasse „vaatama“.

VAHELÜLI-l sai Kadri Noormetsa töötoas paberile kirja pandud järgnevad mõtted ruumi olemuse kohta:

RUUM ON PIKAAJALINE MUUTUMINE

varjupaik

MÕTETE PIIR JA PIIRITUS

üksindus

Sõnu, sõnapaare ja lauseid ruumi kohta oli enamgi, ent just need on juhuslikult kaamera silma ette jäänud. Täna kõlavad need sel hetkel ruumis uidanud mõtted päevakajaliste kõlavärvide muudetuna. Ruumi võimalikkus on mitmekülgne, tundub.

Ruum püsib muutumises, tõsi, ning ka meie tegevused on pidanud omandama uue sammustiku: tuleb ühendada killukesed endi kodudest ja luua ühine paik liikumiseks veebiruumis. Oleme uudishimulikud, et missuguse koha, dialoogi ja liikumise saame koos luua. Seega, kohtumiseni „pilves“!

Märts/aprill TantsuRUUMis:

Hommikused treeningtunnid / l i i k u m i s S E S O ON 

LiikumisSESOON on tantsu- ja liikumispraktikakeskne formaat, mis pakub professionaalse treeningu võimalust ning toetab teadmiste jagamist ja dialoogi valdkonnas tegutsevate tantsukunstnike vahel.

Indrek Kornel ~ FOOKUS LÜLISAMBAL

11., 18., 25. märts kl 10.30 @ Zoom

Tundides tegeletakse lülisamba liikuvuse ning seda ümbritsevate lihaste tugevuse ja stabiilsuse arendamisega. Õpitakse tundma ja rakendama põhimõtteid „lülisamba tõste“ ja „terviklik lülisamba töö“. Lähtutakse kolmest põhilisest Pilatese treeningsüsteemi printsiibist: tervis läbi tervikliku kehakäsitluse, pühendumine oma kehasse kui tervikusse ja hingamine.

FB

Body-Mind Centering® veebitundide seeria

Mari Mägi ~ KEHA MITTETEADLIKKUSE LABOR 

Kuuel järjestikusel esmaspäeval kell 10.00–12.00:

15., 22., 29. märts / veebis

5., 12., 19. aprill / veebis + võimalusel RUUMis

Qin, P., Wang, M., & Northoff, G. (2020) üldistavad, et meie arusaam ning kogemus enesest on kombinatsioon kehast ja sotsiaalsest/looduslikust keskkonnast. Arusaam saab tekkida läbi kogemuse teadvustamise, kuid kogemus ei pruugigi teadvustuda, vaid elab kusagil keha sügavustes oma elu.

Siit võiks tuletada, et kehateadlikkusele eelneb keha mitteteadlikkus, sest midagi peab ju olemas olema, mida teadvustada, ja üldiselt on närvisüsteem viimane, kes sündmuspaigale jõuab.

Mitteteadlikkuse laboris teeme keha teadlike-tahtlike-mitteteadlike aspektidega omailma ja eluilma uuringuid Body-Mind Centering© ja autentse liikumise töövahenditega. Me liigume või ei liigu, vaatame anatoomilisi pilte ja iseendasse, puudutame iseennast ja muud (kui võimalik).

*Tunnid toimuvad inglise keeles!

FB

Uurimuslikud kohtumised: dramaturgia võimalused ja võimatused tantsukunstis

…kahe esimese kohtumise järel koos lektorite Siret Campelli ja Taavi Kerikmäega jätkame tantsudramaturgia teema lahtiharutamisega, lähtudes kaasaegse visuaalkunsti ja etenduskunsti diskursustest. Kohtumisi kureerib (etendus)kunstnik Henri Hütt. Põnevusega!

13. märts kell 11.00–14.00 @ Zoom ~ lektor Mihkel Ilus

17. aprill kell 11.00–16.00 ~ lektor Alissa Šnaider

8. mai kell 11.00–16.00 ~ lektor Merike Estna

Aeg-ruumiga tegelevatel kunstižanritel tuleb tihti kokku puutuda dramaturgia mõistega, kuid kas iga valdkond saab antud mõistet üheselt kasutada? Eesti teatripraktikas on dramaturgia üks hägusemaid mõisteid, olles suuresti seotud kirjaliku näidenditeksti dramaturgiaga. Teatril ja tantsul on palju ühist, aga on ka palju spetsiifilisi erisusi.

Kas tants peab hakkama saama samade vahenditega, millega teater? Kas tantsukunst saab toetuda dramaturgia mõistet kasutades teistele kunstivormidele või peab leiutama oma?

FB

Residentuuri jagamine: VAIKUSE VAATLEMINE

See on sinu võimalus tulla vaatlema Tatjana Romanova TantsuRUUMi residentuuri raames toimuvat liikumispraktikat, mille põhiteemaks on vaikus.

10. aprill kell 12.00–13.00

15. mai kell 12.00–13.00

“Me kohtume saalis üks ühele, oleme ja siis lahkume tunni pärast samuti vaikuses. Ruum on avatud. Sa oled teretulnud ja oodatud!

Keha. Ruum. Vaikus.

Liikumise vaikus ja vaikus liikumises, meeleolu vaikus, kohalolu vaikus, olemise vaikus. Vaikuse tants. Vaikuse maitse ja nauding vaikusest. Viibin vaikuses, liigun ja vaatlen, mida see loob, mida see kaasa loob. Vaikus kui liikumise potentsiaal, omaette filosoofia ja minu kui kunstniku tööriist. Olen siis oma liikumis- ja kunstipraktikaga loovas dialoogis. Dialoogis endaga, sinuga ja muuga. Saame uue, väärtusliku kogemuse võrra rikkamaks, uuete kehadega ja uue mõtlemisega. Pühendan end. Vaikus on siis pigem idee, kontseptsioon, tunne ja ettekujutus… “  

FB

TantsuRUUMi Ateljee

… on jätkuvalt AVATUD kasutamiseks!

ER ajavahemikus 10.0015.30 ning LP terve päev

Ateljee on taskukohane ja püsiv võimalus RUUMide kasutamiseks tantsuprofessionaalidele – see on ruum inspiratsiooni kogumiseks, loometööks, katsetamiseks (proovideks, residentuurideks, showing´uteks, projektideks) jm.

Täpsem info

FB

Kodulehekülg
Instagram
Asukoht >
Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus

TantsuRUUM on

ühine ruum ~ avatus ~ kokkupuutepunkt ~ võrgustik ~ koostöö ~ jagatud

vastutus ~ protsess ~ areng ~ jätkusuutlikkus ~ järjepidevus ~ enesetäiendus