Uudis

Tere, sügises sahistaja, TantsuRUUM kutsub…

juuni, 2024

Tere, sügises sahistaja, TantsuRUUM kutsub…

… tantsima, jämmima, kogema, tutvuma, kohtuma, jagama! Ja alustuseks trummipõrina saatel:

TantsuRUUMi 2023/24 hooaja residendid on Sveta Grigorjeva, Mari-Liis Eskusson, Jaana Persidski ja Triin Kauber! Ootame põnevusega, kuhu me koos kasvame.

Tutvustame allpool TanstuRUUMi sügishooaja programmi. Sissejuhatuseks soojad meenutused meie kontaktimpro läbiviijatelt:

 

“Kiri kontaktimprovisatsiooni armastajale”
Tatjana Romanova
Hea kontaktimprovisatsiooni armastaja!

Olen Tatjana Romanova ning soovin allpool jagada sinuga infot ja mõtteid. Palun vaid, et enne, kui alustad lugemist, ole hea, tee korraks paus, tunneta oma keha, oma nahka ja luustikku, tunneta neid kontaktpunkte pindadega, mida su keha puudutab. Mis kvaliteet seal on? Liiguta ennast natuke ja taju, et sa oled juba kontaktimprotantsus. Nauditav tunne, eks?

Käesolev aasta on TantsuRUUMis kontaktimprovisatsiooni iganädalaste tundide ja elava muusikaga toimuvate jämm-töötubade teine hooaeg. Mul on hea meel ja tänutunne olla kaasatud.

Kontakimprovisatsioonist

Mis on kontaktimprovisatsioon? Kontaktimprovisatsioon on tantsuvorm, kus puudutus teise inimesega on liikumise uurimise algus. Fookuses võib olla liikumine läbi teadlikkuse enda kehast, ühendusest partneri kehaga, liikumisvoolust või keskkonnast. Kontaktimprovisatsioon toetab loovat meelt, spontaansust ja kehaliste võimete arengut. Iga tants on uus ja erinev ning väljendab isiklikku kohtumist hetkes. Kontaktimprovisatsioon on mänguline ja hingehaarav ruum erinevate tantsukogemustega inimestele.

Mis toimub tunnis? Kontaktimprovisatsiooni töötubade ja tundide eesmärk on arendada paremat arusaamist põhioskustest, nagu kuulamine, juhtimine, järgimine, veeretamine, libisemine; keharaskuse võtmine, andmine, jagamine; kukkumine, voolamine, tõstmine. Seda praktiseeritakse spetsiaalsetes juhendatud harjutustes nii üksi, paarides kui ka rühmas. Saab uurida puudutuse ja suhtlemise erinevaid kvaliteete. Pakutakse uusi teid, et minna üle oma piiride või proovida leida pehmemat ja tõhusamat liikumisvoogu. Kõik uued kogemused võivad muuta avatud improvisatsiooni teie partneriga.

Mis juhtub jämmil? Jämm on mitteametlik avatud ruum, kus tantsijad saavad kontaktimprovisatsiooni vormi harjutada. Suhtlemisel partneritega on aega ja ruumi füüsiliste võimete arendamiseks. Süvendad oma kogemusi, uurid uusi asju ja leiad tantsust oma tõlgenduse. Igal ajal on vabadus ja omavastutus minna sisse, vahetada partnereid või minna välja ja vaadata kõrvalt, austades oma vajadusi ja soove. Mõnikord on muusika, mis toetab tantsu, mõnikord kuulatakse ainult enda liikumist, partnerit ja ruumi.

Osalesin sel suvel Freiburgi kontaktimprofestivalil. Tänan Eesti Kultuurkapitali toetamast! Oli imeline näha 400 kontaktimprovisatsioonile pühendunud inimest. Osalesin mitmetes töötubades ja Susanne Martini intensiivis. Intensiiv toimus igal hommikul ja seal uurisime läbi liikumise kontaktimprovisatsiooni strateegiaid. Kuidas hoida jämmi huvitava ja nauditava praktikana? See küsimus on eriti aktuaalne inimestele, kes on kontaktimprovisatsioonis uued, kuid see kerkib esile ka pikaajaliste kontaktimprovisatsiooni tantsijate jaoks. Kuidas jämmi siseneda, kuidas end seotuna tunda? Käsitlesime ja uurisime probleeme, mis on seotud tantsimise, vaatamise, puhkamise, õppimise, valikute tegemise, hoolimise, hirmu, enesekaitse, energia leidmise ja kaotamisega, ühenduse ja kunstilise naudinguga segamise ajal. Pühendasime aega mitte ainult jämmi naudingu- ja ellujäämisstrateegiatele, vaid ka põhilistele tehnilistele probleemidele, nagu rullimine, partnerile järk-järgult kaalu andmine ja (mis on oluline) ka kaalu enda peale võtmine.

Minu enda huvi kontaktimprovisatsioonis tugineb somaatikale ja omadustele, mida iga puudutus kannab. Mulle meeldib vaadelda ja tajuda oma keha ja energiat liikumises, süveneda praktikasse ja saada uusi kogemusi, integreerides neid endasse ja jagades teistega. Kihte, vaatenurki ja seisundeid on palju, neid saab uurida tantsus ja siis peegeldada ellu. Liikumine on nauding, kontaktimprovisatsioon on mäng.

Millist kontaktimprotantsu sina tantsid? Kirjuta mulle tagasi. Jään sind saalis ootama.

Kohtumiseni tantsus! Puudutan sind.

Tatjana Romanova
kontaktimprovisatsiooni armastaja

Aitäh, Tanja! Kohtume jämmides! Lisaks Tanjale osales Freiburgi kontaktimprovisatsiooni festivalil ka meie kontaktitundide juhendaja Mari-Liis Eskusson. Meie kolmapäevaste kontaktimprovisatsiooni tundide hoidja Krista Köster on samuti kogunud värskeid kogemusi välismaalt, Indiast! Krista tutvustab Goa KI festivali nii:

Goa Contact Festival on kindlasti minu eelmise talve üks tippsündmuseid, mille kogemise energiat on jagunud siiamaani. See on festival, mis on väga ainulaadne ja omanäoline, kus on ühendatud sügav somaatiline haridus, tugev kogukonnatunne ning väga rikas kultuuriline vahetus. Osalejad tulevad kokku erinevatest maailma nurkadest väga erineva tausta, vanuse ja kultuuriga, et moodustada üks ühine perekond.

Kõrgetasemelised õpetajad toovad kokku palju kogenud liikujaid, kes annavad kogu festivalile väga tugeva keskme, palju on kaasatud ka kohalikku tantsijate kogukonda ning suure osa moodustavad erinevatest India piirkondadest kokku tulnud tantsijad. Programm on mitmekülgne ning pakub töötubasid, laboreid, intensiive, teoreetilisi vestlusringe ning uurimuslikke projekte, mis uurivad tantsu, improvisatsiooni ja etenduskunstide erinevaid aspekte ning kokkupuutepunkte. Keskmes on muidugi kontaktimprovisatsioon kui tantsu- ja kunstivorm.

Festival toimub ranna ääres, merekohina ja kookospalmide sahina saatel, õhus on vabadust ja naudingut, osa tunde ja tegevusi toimub otse rannaliival ja isegi vees. On koos tantsimist, koos musitseerimist, lainetes hüppamist ja liivas rullimist, on sügavaid jagamise hetki ning nii füüsilist kui ka emotsionaalset eneseületamist…
Festivalipäevad on intensiivsed, algavad hommikul kell üheksa ja lõppevad hilisõhtuste jämmidega kuskil üheteist ajal. Festivali alguses valisime endale intensiivkursuse, milles osaleda terve nädala vältel. Need tunnid toimusid päeva esimeses pooles. Ehk siis päeva esimeses pooles oli terve nädala vältel üks juhendaja ja seotud kursus. Päeva teises pooles sai jooksvalt valida endale huvipakkuvaid töötube iga päev uued juhendajad ja teemad. Palju oli aega jäetud ka jagamiseks ning tagasisideks. Esimesel päeval jaotusime väikesteks neljaliikmelisteks gruppideks, kellega iga päev leidsime aja, et koos istuda ning sügavamalt kogetut jagada. Kuigi kogu õhustik oli väga vaba vaibiga, siis pea iga töötoa ja jämmi algul korrati üle kõik olulised reeglid, et kõik tunneksid ennast turvaliselt ning oskaksid seada oma piire. Palju rõhutati kontakttantsu füüsilist aspekti, et mitte laskuda liigsesse sensuaalsusesse ega seksuaalse maiguga kontaktidesse, need olid kindlalt välistatud. Töötoad olid väga sisukad, mõned tegelesid tehniliste võtetega, teised olid pigem mängulisuse ning tunnetusliku lähtepunktiga, mõned tõid sisse võitluskunstide ning tervenduse elemente, iga päev oli tohutult uut materjali ja avastusi. Päeva lõpetas alati jämm, mis oli omamoodi kõrgpunkt, aga samas ka väljakutse, et õpitut integreerida ning lasta ennast voolama. Tutvustati erinevaid jämmide vorme, nagu elava muusikaga jämmid, vaikusejämm ehk silent jam ja underscore jam.

Minu jaoks oli osalemine sellel festivalil haruldane võimalus kogeda kontaktimprovisatsiooni kõiki aspekte ning see andis ka võimaluse lõimuda suuremasse rahvusvahelisse kontaktimprovisatsiooni kogukonda ja luua platvorm kultuurivahetuseks edaspidi.

Olen väga tänulik Kultuurkapitalile, et nad mind toetasid ja tegid võimalikuks sellel festivalil osalemise, ja loodan, et ehk õnnestub sel talvel end uuesti sinna laadima minna.

Goa Contact 2023 festivali õpetajad olid Vega Luukkonen, Guru Suraj, Sergio Palomares, Shifu Ash, Prem Tara, Adrianna Michalska, Maria Rutanen, Ivan Gurianov.

🍁 Kontaktimpro TantsuRUUMis:

Kontaktimpro + elav muusika 🍂

Kontaktimprovisatsiooni jämm-töötoad mänglevas koosluses muusikutega. Kohtumine koosneb kolmest osast: töötuba, jämm ja tagasiside.

Valitud reedetel:

R 03.11 kl 18.0021.00

R 01.12 kl 18.0021.00

Läbiviijad: Laura Kvelstein, Tatjana Romanova.
Muusikud: Viktoria Grahv, Kristjan Kannukene jt.

FACEBOOK

Iganädalased kontaktimprotunnid 🍂 nüüd 2x nädalas!

E kl 19.3021.00 Mari-Liis Eskussoniga

K kl 19.3021.00 Krista Kösteriga

FACEBOOK

VEEL SEL POOLAASTAL:

🍁 Vapralt kokku keset prekaarsust: vabakutseliste toetus(-ja tantsu?)grupp

Alates oktoobrist avaneb TantsuRUUMis iga kuu viimasel pühapäeval vabakutseliste kokkutulemise ja nn toetusgrupp, kus jagatakse omavahel kogemusi, muresid, lootusi, unistusi jms seoses oma töö, praktika, tegevuse ja laiemalt vabakutseliseks olemise kohta. Kollektiivselt mõeldakse ka võimalikke vastupanustrateegiaid ja alternatiivseid visioone vabakutseliste olukorrale Eestis. Oodatud on kõik, kel vaja põrgatada mõtteid, klatšida kultuuripoliitikat, nutta saamata stipi pärast, kel vaja abi järjekordse avalduse ja motivatsioonikirja kirjutamiseks, kel vaja saada tagasisidet oma tegevusele, viia läbi turgutav massaažiring, koos lugeda, lamada vms. Olenemata meediumist, milles töötatakse: kõik on oodatud! See, milliseks olengud lõppkokkuvõttes kujunevad, on meie endi – kohaletulnute – teha. Esimese pühapäeva oktoobris avab ja viib pehmelt läbi Sveta Grigorjeva.

🍁 Kuidas tantsukunstnikud Une Mati liiva enda liigeste ja lihaste vahelt kätte saavad ning keha äratavad? LiikumisSESOONides saad teada!

Igal teisipäeval & neljapäeval kell 10.00–11.30

LiikumisSESOON on tantsu- ja liikumispraktikakeskne formaat, mis pakub regulaarset professionaalse treeningu võimalust ning toetab teadmiste jagamist ja dialoogi valdkonnas tegutsevate tantsuprofessionaalide, teatri- ja etenduskunstnike vahel. LiikumisSESOONidega on oodatud liituma ka harrastajad.

Ajakava:

3. oktoober 12 .oktoober Freyja Tralla
17. oktoober 26. oktoober Hanna Junti
31. oktoober 23. november Indrek Kornel pilates
28. november 14. detsember Kaire Russ

Rohkem infot: https://tantsuagentuur.ee/event/liikumissesoon-13/


🍁 TABLAO kursus, juhendab Ingrid Mugu

Kuu aega kestval kursusel teeme kõigepealt süvitsi tutvust palo´ga Alegrías de Cádiziga: õpime seal esinevaid laulusalme, falsette ning Alegríasele omapäraseid tunnuseid. Seejärel õpime tantsumaterjali, mida saab kasutada tablao kontekstis ehk mis on traditsiooniline ning sobib kasutamiseks struktureeritud improvisatsioonis. Kursuse tipphetkeks on kontakttunnid muusikutega otse Sevillast, kellega koos saame juba omandatud teooria ja materjali õpetaja ja kogenud muusikute toel praktikasse panna.

AJAKAVA:

7. oktoober 14.3017.30
14. oktoober 10.0013.00
21. oktoober 10.0013.00
28. oktoober 10.0013.00

FACEBOOK

🍁 18.19. november kell 11.0015.00 Töötuba: Ruumid, mida loome / Valeria Januškevitš

TantsuRUUMI 2022/23 hooaja residentuuri käigus jõudsin tagasi küsimuse juurde, kuidas tulla toime selle maailma kriisi pärandiga, mis meile on jäetud. Milliseid süsteeme loome, et tänases maailmas “ellu jääda”? Millal pole enam ruumi individualismile ja vastandumisele ning millal on vastandumine hoopis hädavajalik?

FB
Kodulehekülg
Instagram
Asukoht

TantsuRUUM on
ühine ruum
~ avatus ~ kokkupuutepunkt ~ võrgustik ~ koostöö ~ jagatud vastutus ~ protsess ~ areng ~ jätkusuutlikkus ~ järjepidevus ~ enesetäiendus