Uudisnr 54

Toimus Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu üldkoosolek

2015. aasta lõpul jõustus kahe liidu pikalt ette valmistatud liitumine. 29. jaanuaril toimus vastse ühisliidu esimene üldkoosolek, et koos jõudsalt edasi minna. Uue liidu nimeks on Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit.

Üldkoosolekul kinnitati liidu uus põhikiri ja otsustati, et juhatusse kuuluvad Raido Bergstein Eesti Tantsukunstnike Liidust ja Lii Ainsalu Eesti Tantsuhariduse Liidust. Uue põhikirja kohaselt on liidu peamine juhtimisorgan volikogu, mille koosseisus on kuni 12 liiget. Üldkoosolekul valiti volikokku Jane Miller-Pärnamägi, Laura Kvelstein, Sille Kapper, Anne Tamm-Kivimets, Tanel Keres, Anu Sööt, Mihkel Ernits, Eve Noormets, Arolin Raudva, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits ja Raido Mägi.

Liit läheb üheskoos edasi samm-sammult, jätkates kõiki seni käsitletud teemavaldkondi. Kindlasti tegeletakse ka tantsuvaldkonda kõnetavate uute teemadega.

Tegevuse tõhusaks korraldamiseks moodustati seitse teemapõhist töögruppi: uus tants, huviharidus, kutsestandard, autoriõigused, Tantsuinfo Kuukiri, kirjanduse väljaandmine ja arengukava. Liidu liikmed võivad soovi korral töögruppidega liituda.

Hetkel toimivad veel mõlema liidu koduleheküljed ja meiliaadressid. Kogu korraldusliku poole ühendamine ja uue loomine võtab veel aega.