Uudis

Üleskutse kandideerima: Tartu Interdistsiplinaar 2024

Üleskutse kandideerima: Tartu Interdistsiplinaar 2024

PILT, HELI, TEKST, LIIKUMINE, RUUM, INTERAKTIIVSUS, TEHNOLOOGIA

Tartu Interdistsiplinaar kutsub osalema 2024. aasta festivalil. Oodatud on loomeinimesed, looverialade tudengid ja kunstiväljal tegutseda soovivad teadlased üle ilma.

Tartu Interdistsiplinaar toimub 2024. aastal kolmandat korda. See on valdkondadevahelise kunsti festival, mis koondab kunstnikke ja loovisikuid, kelle looming paikneb kunstide vahealal. Programmi valime loovuurimuslikud, intermeedialised ning interaktiivsed ja/või publiku osalusega (koostöö)projektid. Festival on avatud kombinatsioonidele humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadustest ning kirjandusest, muusikast, filmist, etendus-, tegevus- ja kujutavast kunstist jne. Otsime võimalusi teaduse, tehnika ja kunsti uute koosluste katsetamiseks ja innovaatilisteks lahendusteks.

Festivali programmis on näitus-, etendus-, helikunsti- jms teosed ning foorum-töötoad.

Kuraatorid lähtuvad festivali programmi koostades nendest põhimõtetest:

  • meediumide põimitus,
  • väljendusvahendite muundumine/teisenemine,
  • interaktiivsus,
  • osalejate kaasatus.

Programmi koostades arvestame projektide sobivust, projektidevahelist dialoogi, idee teostatavust ja eelarve realistlikkust. Peame oluliseks eri valdkondade esindatust programmis.

Foorum-töötubadesse ootame kunstnikke tutvustama kunstivaldkondi puudutavaid teemasid teoorias ja praktikas. Avatud formaadis foorum-töötuba võib olla loeng, loeng-etendus, work in progress esitlus vms.

Festival tagab ruumid, tehnilise toe esinemispaikades ja turunduse festivali raames.

ESITA TAOTLUS SIIN.

Projektide esitamise tähtaeg:

10. juuni 2023

Festivali toimumisaeg:
2024. aasta augusti teises pooles.

Kontakt:
interdistsiplinaar@gmail.com
interdistsiplinaar.ee