Ilmunud on uus “Koreograafiraamat”

Sõltumatu Tantsu Lava andis välja Eesti esimese “Koreograafiraamatu” – intervjuukogumiku 13 Eesti koreograafiga, koostajaks Marie Pullerits.

“Intervjuukogumik Eesti kaasaegse tantsu koreograafidega püüab tuua tantsukunsti publikule lähemale, tutvustades, milliste küsimuste ja vahenditega tantsukunstnikud käesoleval hetkel töötavad. See on sissevaade 13 praegu tegutseva tantsukunstniku loometöö spetsiifikasse ja praktikasse, väärtustades ka tööd, mis toimub väljaspool selge tulemiga lavastusprotsesse. Kogumik avab eesti kaasaegsete tantsukunstnike keha ja kehalisuse tähenduse ning mõtestamise viise, aga võimaldab tutvuda ka nende praeguste töömeetodite, loominguliste küsimuste ning arusaamadega liikumisuurimusest. Intervjueeritavad koreograafid kuuluvad erinevatesse põlvkondadesse, et kaardistada kehatöö tähendust erisuguse vormi ja kontseptuaalse fookusega tegutsevate kunstnike seas.” – Marie Pullerits, koostaja.

Koreograafiraamat avab, kellena koreograafid end ise määratlevad. Kuidas ja millega töötab tantsukunstnik, millised on tema töövahendid, millega ta publikuni tahab jõuda? Kuidas töötavad tantsukunstnikud väljaspool lavastusprojekte, milline on nende praktika ja kontseptuaalne pinnas, millelt publikuga dialoogi astuda?

Sõltumatu Tantsu Lava on varem välja andnud 2015. aastal nüüdistantsukunsti hetkeseisu kaardistada ja küsitleda püüdva tekstikogumiku “Eesti tantsukunst: nüüd ja →?”, koostaja Evelyn Raudsepp. “Koreograafiraamat” on esmakordne Eestis ilmuv väljaaanne, mis avab nõnda laial määral, koondavalt ja (enese)reflektiivselt Eesti koreograafide loometööd. Väljaande koostamise ideeliseks inspiratsiooniks on olnud ka Ingo Normeti koostatud “Lavastajaraamat I” (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, Eesti Teatriliit, 2001), “Lavastajaraamat II” (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, Eesti Teatriliit, 2013), “Kunstnikuraamat” (Eesti Lavastuskunstnike Liit, 2015) ja Pille-Riin Purje “Kuraditosin näitlejat hiirelõksus” (Varrak, 2007) – nüüdne “Koreograafiraamat” oleks eeltoodud väljaannete reas järgmine, mis avab teatrivälja loojate praktikat ka tantsukunstnike töö kontekstis.

Koreograafiraamatu hind on 12 eurot ja seda saab tellida siit.