Õpetajate infopäev 29. augustil

Sõltumatu Tantsu Lava/STLi infopäev on suunatud õpetajatele ning tutvustab meie maja noortele ja lastele mõeldud programmi. Õpetajate tasuta infopäev toimub 29. augustil kell 13.00–15.00 Sõltumatu Tantsu Laval. Päeva programmi kuuluvad:

  • STLi tegevust, haridusprogramme ning lastele ja koolinoortele mõeldud tegevusi (töötoad, loengud, etendused) tutvustav esitlus;
  • kohvi- ja suupistepaus;
  • liikumise töötuba ZUGA ühendatud tantsijate juhendamisel, kus luuakse liikumisest tekkivaid suhtlussituatsioone ja saadakse kogemusi, kuidas liikumist oma tundidega siduda.

Ootame registreeruma eelkõige huvijuhte ning õpetajaid, kes soovivad pakkuda õppekavale lisaväärtust loova liikumise mõistmise ja kogemise kaudu ning kes on huvitatud erinevate ainete integreerimisest lapse tervikliku arengu eesmärgil.

Meie laste- ja noorteprogrammi saab edukalt siduda inimese- ja ühiskonnaõpetuse programmiga, kuna lasteetendused tegelevad sõpruse, omavaheliste suhete, emotsioonide ja nende väljendamisega, pöörates liikumise kaudu tähelepanu laste suhtlemisvõimalustele ning pannes mõtlema tunnete, nende väljendamise ja käitumise üle

Vanema kooliastme haridusprogramm tutvustab noortele nüüdistantsu kui üht teatrižanrit: loengud annavad mõtteainest, pakuvad noortele ja õpetajatele erinevaid näpunäiteid ning annavad juhiseid tantsulavastuste vaatamiseks ja nende paremaks mõistmiseks. Meie lavastused tegelevad erinevate teemadega, mida saab siduda ühiskonnaõpetuse, kirjanduse või muu kooliprogrammiga ning mis aitavad lastel maailma ja inimesi mõista.

Ootame teid registreeruma 24. augustiks SIIN.