Rahvatantsujuhtide kooli täienduskoolitus

Pikaaegse traditsiooniga rahvatantsujuhtide kool alustab septembris täienduskoolitusega.

Eesmärk: osaleja arendab oma eesti rahvatantsu (pärimustantsu ja autoriloomingu) alaseid teadmisi ja oskusi, et tulemuslikumalt töötada rahvatantsujuhina.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija

  • valib repertuaari lähtudes tantsijate east ja võimetest ning seatud eesmärkidest,
  • kasutab treeningtunni läbiviimisel tantsijate eale ja võimetele sobivat metoodikat ja õpitava liikumismaterjali omandamist toetavat saatemuusikat,
  • tunneb ja kasutab eesti rahvatantsu oskuskeelt, treeningtunnis õpetab ja kinnistab tantsutehnikat lähtudes valitud metoodikast,
  • oskab tantsukompositsiooni võtteid kasutada rahvatantsuvaldkonnas,
  • tunneb rahvarõiva kandmise põhimõtteid ja leiab vajadusel lisainfot.

Õppekava aluseks on 6. taseme rahvatantsuspetsialisti kutsestandard.

Sihtgrupp: tantsualase kõrgharidusega tegevtantsuõpetajad, koreograafid, lavastajad, kes soovivad end täiendada eesti rahvatantsu alal.

Koht: Rahvakultuuri Keskus (J. Vilmsi 55, Tallinn).

Toimumise ajad: september – detsember 2018,
28.–29. september, 26.–27. oktoober, 23.–24. november, 7.–8. detsember 2018.

Õpetajad: Sille Kapper, Kalev Järvela, Kadri Tiis, Anu Sööt, Ülo Luht, Ülle Feršel, Ene Jakobson, Ilma Adamson, Henn Tiivel, Maie Orav, Ulrika Grauberg, Anu Randmaa.

Osavõtutasu: orienteeruvalt 400 € (täpsustub juunis).

Palume saata sooviavalduse väikese enesetutvustuse ja motivatsioonikirjaga, miks soovid koolitusel osaleda (max üks A4 lehekülg) tiisikadri@gmail.com.

Rohkem infot ja registreerumine.

Õpime mõnuga!

Kontakt:
Kadri Tiis
tiisikadri@gmail.com
Tel: +372 515 6888