Artikkelnr 116

Postitants kui unikaalne spordi- ja tantsuala

Diana Harten
Postitantsuartist ja -õpetaja

nr 115nr 117

Fotol Diana Harten

Kuigi tänapäeval tundub, et kõik on juba leiutatud, ilmus hiljuti uus spordi- ja tantsuala, mis kaasab oma unikaalsusega tuhandeid huvilisi. See on pole dance ehk postitants. Ala nooruse tõttu võib väita, et selle ajalugu kirjutatakse nüüd ja praegu.

Termin postitants hõlmab mitut valdkonda, kus post on vahendina kasutusel. Põhimõtteliselt lähevad kõik enese väljendamise viisid posti kui vahendi abil sinna alla. Saab aga eristada kolme pole dance’i põhisuunda: pole sport, pole art ja exotic pole dance.

Pole sport ehk postisport on arvatavasti postitantsu kõige kuivem stiil. Seda sobib iseloomustama fraas “higher, faster, stronger”. Tänapäeval ei ole postisport veel ametlik spordiala, kuigi paljud organisatsioonid, alustades International Pole Sports Federation’ist (IPSF), võitlevad selle eest, et postisport saavutaks väärilise tunnustuse.

Postisport hõlmab enamasti postiakrobaatikat ja/või postifitnessi. Eestis on laiemalt kasutusel mõiste postiakrobaatika, kui räägitakse sportlikust isoleeritud treeningust posti peal. Postiakrobaatika on treening, kus akrobaatilised trikid postil seotakse omavahel kokku, nii et sisuliselt läheb üks trikk sujuvalt üle teiseks. (Kartaly: 2018)

Pole art´i ehk posti kunstilise suuna all mõeldakse artistlikku eneseväljendamist, kus kompositsioon koosneb postiakrobaatilistest trikkidest, postitantsust ehk koreograafiast kas ümber posti, selle juures ja/või posti peal, ning tantsimisest või trikkide tegemisest põrandal nii postiga kui ka ilma. (Pole Theatre World: 2013) Pole art´is kasutatakse erinevaid tantsustiile, näiteks balletti, kaasaegset tantsu, ladina tantse ja teisi tantsustiile. Üsna levinud on kaasaegse tantsu ja posti ühendamine.

Exotic pole dance on sensuaalne, naiselik ja graatsiline postitantsusuund. Aktsent on koreograafial postiga, eriti põrandapinnal, ning reeglina tantsitakse kõrgetel kontsadel, mille kõrgus on 13 cm kuni 25 cm ning mis nõuavad omaette tehnikat, et neid osata kasutada. Exotic pole sisaldab ennekõike koreograafiat, mis eeldab osavat jalgade tööd, mitmekülgset liikumist põrandal ja kehalainete oskust, mis suures plaanis tähendab plastilisust (Kartaly: 2018). Exotic pole dance omakorda areneb ja võtab üle erinevaid detaile teistest tantsustiilidest. Seetõttu eristatakse exotic pole dance‘i raames kolme põhistiili: exotic old school, exotic flow ja exotic hardstyle (Exotic Generation: 2016).

Üks post, erinevad maailmad

Postitantsumaailm on imelik koht, kus inimesed kasutavad üht ja sama vahendit, aga erineval moel. Kui ühed artistid ja organisatsioonid toetavad kõiki suundi, siis teised aga vaid mõningaid. Mõned organisatsioonid või ka harrastajad ise eitavad, et post on kuidagi seotud striptiisiga. Postispordihuviliste seas eksisteerib arvamus, et postitants on tulnud Mallakhambist, mis on jooga, võimlemise ja maadluskunsti segu ning mille harjutused toimusid posti ja nööri peal. Mallakhamb sai alguse 12. sajandil. Mallakhamb-post erineb aga suuresti postitantsus kasutatavast vahendist – see on valmistatud puidust ning erineb nii vormilt kui mõõtmetelt (Sharma: 2015). Seega ei ole otsest tõendust, et Mallakhamb on see ala, kust postitants on alguse saanud.  Samas ei saa ka seda hüpoteesi ümber lükata.

Muidugi on mugavam jutustada, et see stiil on pärit vanast ning austatud spordialast kui tunnistada, et meie, postitantsijad, tegelikult laenasime posti striptiisitaridelt. Siis kui postitants alguse sai ja isegi tol ajal, kui mina ise alustasin postitantsuga, oli fraasi “see ei ole striptiis” lisamine sage, kui keegi postitantsu oma tegevusalana tutvustas. Ma usun, et kunagi võis selle fraasi kasutamine olla oluline, sest postitantsu, ja eriti konservatiivse postispordi jaoks, oli oluline märkida, et see tegevusala on uus ja veel tundmatu. Tänapäeval võib sellist fraasi kuulda harvem, sest ühiskond juba teab enam, mis on postitants ja millised on selle suunad. Samuti leian ma, et tänapäeval fraas “see ei ole striptiis” vaid süvendab stigmatiseerimise protsessi striptiisitaride suhtes. Inimesed valivad endale töö, millest nad leiavad rõõmu (Holland: 2010) ning soovi korral tõstavad nad oma taset treeningute abil, millele neil on absoluutne õigus. Need, kes tegelevad postitantsuga, ei ole aga alati striptiisitarid, samuti kõik striptiisitarid ei tegele postitantsuga. Minu treeningutel käivad ka naised, kes tegelevad striptiisiga. Neid motiveerib soov hästi tantsida, et nende töö tantsuline osa oleks kvaliteetne. Sõltuvalt ööklubist on tantsimine tavaliselt üks striptiisitari tööülesannetest.

Aga tsirkuses on ka post?

Üks koht, kus saab veel näha posti vahendina, on tsirkus. Kuigi tundub, et tegemist on sama vertikaalse toruga, erineb tsirkuses kasutatav post sellest, mida kasutatakse postitantsus.

Postitantsu toru kõrgus oleneb stuudiote lae kõrgustest, ent võistlustel kasutatakse reeglina umbes nelja meetri kõrgust posti (International Pole Sports Federation: 2015). Postil on tavaliselt kaks režiimi: staatiline (staatiline, paigalseisev toru) ja keerlev (toru pöörleb oma telje ümber) ning selle diameeter on enamasti 42 mm ja 45 mm. Post on tavaliselt roostevabast terasest, kuid levinumalt on kasutuses ka kroomitud, vasksed ja pulbervärvitud postid. (X-Pole: 2018) Postil haakumiseks on vaja, et nahk oleks paljas, kuna toru pind on kiilas. Abivahendina postil püsimiseks ja mitte libisemiseks kasutatakse erinevaid magneesiume, vaha, pulbrit ja teisi aineid, mida toodetakse spetsiaalselt pole dance treeningute jaoks (Kartaly: 2018).

Tsirkuses kasutatav post kannab nimetust chinese pole ehk hiina post. Hiina postil on kummipind, mis aitab libisemist vältida. Ühest küljest piirab see kunstnikku selles mõttes, et ta ei saa kasutada dünaamilisi keerdusid, millega ollakse harjunud postitantsus, kuid teisest küljest on tal vabadus kasutada kontrollitud kukkumisi, jõuülekandeid ja extreme akrobaatikat. Trikkide esitamise ajal peab hiina posti akrobaadil olema täielik kontroll oma keha üle. Seetõttu peab esineja olema täiesti riietatud, vastasel juhul võib ta saada nahapõletusi. Hiina postid võivad olla nii madalad, kolm meetrit, kui kõrged, üle 10 meetri. Suur kõrgus võimaldab teha silmapaistvamaid ja efektseid “kukkumisi” ning sooritada keerulisi paaris- või meeskonnaelemente. Hiina posti diameeter on aga 50 kuni 70 mm (Lambert: 2011). Kuna hiina posti kasutatakse tsirkuseetendustes, on need sageli väga huvitavalt ja eriliselt dekoreeritud, näiteks post, mis on stiliseeritud laternapostiks või loodud kuup, mille kandid on postid.

Peab märkima, et ühe vahendi valdamine hõlbustab tunduvalt teiste õhuprojektide tundmaõppimist. Inimene, kes oskab postiakrobaatikat, suudab üsna prognoositava eduga omandada õhurõnga, õhukangaste või tsirkuse võrkkiige baasteadmised ja trikid. (Chernykch: 2018) Tänapäeva tsirkuses võib näha ka postisportlasi, näiteks tsirkuse Cirque Du Soleil’ lavastusel “Vitori” ja “Zumanity”.

Postitants kui naiste fenomen

Kui hiina posti artistid on enamasti mehed, siis postitantsuga tegelevad enamasti naised. Sõnas “postitants” oleva “tants” tõttu võib tekkida assotsiatsioon pigem naistega, sest ühiskond pooldab rohkem ja seostab tantsuga tegelemist pigem naistega (Lambert: 2011). Tsirkuseartistid demonstreerivad hiina postil vaid jõu akrobaatikat, harvemini paindlikkuse elemente. Enamasti demonstreeritakse hiina postil grupitööd, mille muudab mõjusaks kõrguse faktor. Traditsiooniliselt on tsirkusesaali lagi kõrge ning nii ka postid. Selleks, et kõrgust “täita”, kasutatakse meeste grupitööd, mis lisab põnevust.

Hiina postil ja postil on sarnased haardevõtted, aga erinevus seisneb selles, et esimese diameeter on paksem kui teisel, vastavalt 38–50 mm ja 50–70 mm. Mida peenem on toru, seda lihtsam on seda haarata. Võib eeldada, et ka see fakt on mõjutanud valikut, miks hiina post on enamasti meeste ala ning postitants naiste ala.

Nagu mainitud, annab ühe õhuvahendi valdamine võimaluse kergesti teisele üle minna, sest keha liikumise tehnika ja leksika on sarnased. Ühelt vahendilt teisele ülemineku raskus seisneb aga selles, et uue vahendiga peab harjuma, kasvõi näiteks posti materjaliga. Materjali erinevus mõjutab artisti riietust. Hiina posti artist riietub vastavalt sellele, millised trikid tal kavas on, aga ta peab katma oma keha, et posti hõõrdumisel potentsiaalselt tekkivat kõrvetust vältida. Postitantsijad seevastu paljastavad oma keha posti külge haakumise tarvis. Lühikestes treeningrõivastes ja libisemist trotsides treenides õpivad postitantsijad omaenda keha tunnustama ja austama. (Holland: 2011)

Postitantsu maailm on hästi kontrastne, ehkki kõik kasutavad üht ja sama vahendit. Tänapäeval saab postitantsu aina rohkem näa nii laval kui meedias. Postitants on noor spordi- ja tantsuala, mille ajalugu luuakse siin ja praegu.

 

Kasutatud kirjandus ja allikad:

Chernykh, E.A. 2018. Pole acrobatics, as the embodiment of strength, beauty, healthy lifestyle. Herald of Shadrinsk State Pedagogical University. Shadrinsk: ShSPU, pp. 81–84.

Exotic Generation Categories 2019. http://exoticgeneration.com/participants-english, [25.12.19].


Global Association of International Sports Federations (GAISF) 2019. https://gaisf.org/seven-international-federations-awarded-gaisf-observer-status/, [24.12.2019].

Goffman, E. 1963. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs: Prentice Hall.


Holland, S. 2010. Pole Dancing, Empowerment and Embodiment. UK: Palgrave Macmillan.


International Pole Sport Federation 2015. The History of Pole Sports. http://www.polesports.org/about-us/history-of-pole-sports/, [7.12.2019].

International Pole Sport Federation 2015. 5.3 The pole. Apparatus Norms 2018, pp. 6.

Kartaly , I. 2018. Pole Dance Fitness. UK: Meyer&Meyer Sport.

Lambert, R. 2011. Research into the Female and their Participation in Pole Dance Compared to the Art of Chinese Pole Performance.


Sharma, R. 2015. Sport of Mallakhamb: A traditional Game of Indian Culture. – Indian Journal of Physical Education, Sports and Applied Sciences. Vol.6 (1), pp. 22–32.


Pole Theatre World 2013. Category Rules. https://www.poletheatreworld.com/categoryrules, [21.12.2019].


Weitzer, R. 2018. Resistance to sex work stigma. – Sexualities. Vol. 21(5–6) pp. 717–729.


XPert Pole & Aerial Fitness 2019. http://www.xpertpolefitness.com, [24.12.2019].