Artikkel

Tallinna Balletikoolis avati kaasaegse tantsu õppesuund

Liina-Liis Liiv-Toome

Tallinna Balletikooli asedirektor õppealal

nr 42

detsember, 2014

Tallinna Balletikoolis avati kaasaegse tantsu õppesuund

Sellel õppeaastal avati Eesti ainukeses professionaalses balletikoolis, Tallinna Balletikoolis, uuendusena kaasaegse tantsu õppesuund.

Tallinna Balletikool on asutatud 1946. aastal riikliku teatri “Estonia” juures tegutsenud balletistuudio baasil. Kooli nimi oli tol ajal Eesti Riiklik Koreograafiline Kool ja esimeseks direktoriks Anna Ekston. Kool töötas aadressil Lai 11 ja “Estonia” teatri proovisaalides. Alates 1965. aastast asub kool Toompeal, Toom-Kooli 11 ning sellest ajast toimub koolis lisaks erialasele õppele ka põhi- ja keskhariduse andmine. 1992. aastast on kooli nimi Tallinna Balletikool. Koolis õpib pisut üle 100 õpilase ning väljastpoolt Tallinna tulnud õpilastele on koolil kesklinnas õpilaskodu.

Klassikalise balleti erialale võetakse õppima põhikooli neljanda klassi lõpetanud 10 – 11 aastaseid poisse ja tüdrukuid. Balletikoolis jätkub põhihariduse omandamine alates viiendast klassist. Varem mujal balletiõpinguid alustanutel on võimalik astuda ka Tallinna Balletikooli kuuendasse või vanemasse klassi või kursusele, kui sisseastuja erialased oskused vastavad kooli tasemele.

Õppeaeg Tallinna Balletikoolis kestab kaheksa õppeaastat ning on jagatud kaheks perioodiks. Noorem aste kestab viis õppeaastat ning on põhikooli viies kuni üheksas klass. Põhihariduse omandamine toimub põhikooli riikliku õppekava alusel, eriala õpitakse balletikooli õppekava järgi.
Alates sellest õppeaastast on kooli vanemas astmes võimalus edasi õppida kahel õppesuunal: klassikaline tants või kaasaegne tants. Kaasaegse tantsu õppesse on oodatud õpilased ka väljastpoolt Tallinna Balletikooli. Kooli sisseastujal peab olema omandatud põhiharidus ning erialaselt sobivad tantsulised ja loomingulised eeldused, kasuks tuleb klassikalise tantsu aluste valdamine. Kaasaegse tantsu õpe kestab kolm õppeaastat ja lõpetamisel väljastab kool gümnaasiumi lõputunnistuse või kutseõppeasutuse lõputunnistuse või mõlemad.

Kaasaegase tantsu põhiõpingud hõlmavad Tallinna Balletikoolis kaasaegset tantsu, klassikalisi moderntantsustiile, improvisatsiooni ja tantsukompositsiooni aluseid, venitus- ja lihastreeninguid, rütmika ja muusika elementaarteooriat ning kultuurilugu. Valikõpingutena on võimalik õppida näitlejameisterlikkust, jumestust, karaktertantsu, paaristantsu, akrobaatikat jpm. Üldõpingud lähtuvad gümnaasiumi riiklikust õppekavast ja riiklikust kutsekeskhariduse üldõpingute moodulist.

Kaasaegse tantsu õppesuuna I kursusel õpib sellel õppeaastal kaheksa õpilast. Nende õpetajad on Kristin Pukka, Maria Uppin, Kaja Kreitzberg, Kristjan Üksküla, Sigrid Peedu, Tamara Kõrreveski, Anna Igoševa jpt, Selle õppeaasta külalisõpetajad on Külli Roosna, Kenneth Flak, Jüri Nael, Israel Aloni, Anna Linnik jt.

Õppepraktika käigus valmistatakse koolis õpilastega ette repertuaari, mis annab võimaluse tunnis õpitud oskusi praktiliselt kasutada. Parimad kontsertnumbrid tulevad esitamisele Tallinna Balletikooli galakontserdil, mis toimub traditsiooniliselt igal kevadel.

Tallinna Balletikooli gala 2015 toimub 30. aprillil kell 19.00 Vanemuise Teatris ja 31. mail kell 12.00 Rahvusooper Estonias.
Sisseastumiskatsed 2015 toimuvad 18. mail.


 

Registreerimine ja lisainfo:

→ www.balletikool.edu.ee
→ kool@balletikool.edu.ee
→ telefonil 644 3387