Artikkel

Tallinna Ülikooli BFM-i koreograafia õppekava ootab uusi magistrante!

Heili Lindepuu
Tallinna Ülikooli BFM-i koreograafia õppekava projektijuht

nr 126

aprill, 2023

Tallinna Ülikooli BFM-i koreograafia õppekava ootab uusi magistrante!

Foto autor: Heili Lindepuu

Tallinna Ülikooli BFM-i koreograafia õppekava võtab sel suvel vastu uue magistrikursuse. Õppekava kuraator Oksana Tralla räägib lähemalt, millised uuendused on tulekul ja keda õppima oodatakse.

Ülikooli kodulehelt saab koreograafia õppekava magistrantuuri tutvustusest lugeda: Soovime toetada aktiivsete, eesti tantsumaastikku loovate isiksuste kujunemist. Ootame õppima tantsukunsti valdkonnas tegutsevaid inimesi, kelle eesmärgiks on tantsu praktika ja teooria süvendatud õppimine, loova tegevuse realiseerimine ning tantsualane uurimistöö.”

Nii tõesti on. Lisaksin, et eriti ootame küpseid ja oma professionaalseid käike settida lasknud kunstnikke, kes otsivad teatud värskendust ning oskavad taaskord hinnata koolis käimist ehk aega ja ressursse, mida see pakub.

Me ei lahterda magistrante koreograafideks ja tantsuõpetajateks. Pigem on eesmärgiks oma loomingulise käekirja kujundamine, arendamine ja/või mõne konkreetse teema süvendatud loov-uurimine, olgu see koreograafi või pedagoogina tegutsemise sfääris. Tihtipeale eksisteerivad need paralleelselt. Erinevatel eluetappidel või isegi samal ajal tantsukunstnike ja koreograafidena tegeleme ka õpetamisega. Me kõik loome ja anname oma loomingut edasi kas teistele tantsijatele või õpilastele ning kõik algab ja lõpeb ikkagi koostööst, selle võimest ja võimalikkusest. Sellele põhimõttele me oma õppekava asetamegi. Koostöö ning lõimumine teiste kunstiliikidega. Teeme koostööd ka meie instituudi teiste õppekavadega, nagu film, audiovisuaalne meedia, stsenaristika jne. BFM-is on arendavateks ja inspireerivateks koostöödeks õnneks palju võimalusi ning osapoolte valmisolek on suur.

Milliseid muudatusi on plaanis võrreldes varasemaga?

Suurimaks uuenduseks on koostöö Läti Kultuuriakadeemia ja Leedu Muusika- ja teatriakadeemiaga, mis väljendub kord semestris toimuvates ühismoodulites. Plaanis on kohtuda vähemalt kolmel korral vastavalt siis Lätis, Leedus ja Eestis. Loodud kontakt ja ühine infoväli võimaldavad aga soovi korral ka tihedamat suhtlemist ja koostöid. Eesmärgiks on Baltimaade teatud sarnasuse teadvustamine ja ühiste küsimustega tegelemine ning sarnaste vajaduste fookusesse asetamine.

Kuidas sündis idee teha koostööd Läti ja Leedu kõrgkoolidega ja milline on sisuline koostöö?

Läti ja Leedu tantsukunsti ja koreograafia õppekavade juhtide Olga Žitluhina ja Andrius Katinasega oleme regulaarselt kohtunud juba peaaegu kolm aastat. Jagame informatsiooni, kogemusi, arenguid, rõõme ja muresid. Loomulikult oleme loonud ja arendanud koostöövõimalusi. Arutame meie erisuste ja võimaluste üle ning vaatame, mis meil on ja mida meil oleks vaja. Oleme käinud üksteisel külas ka õpetamas ning nüüd märtsis toimus Erasmus BIP raames esimene suurem koostöö, milleks oli loov-uurimus “Choreographic landscapes”. See toimus meie juures ehk TLÜ BFM-is, mille üle oleme eriti uhked ja rõõmsad. Kõigi kolme kõrgkooli tudengid ja õppejõud said Tallinnas kokku ja veetsid nädala koos, luues, tantsides ja ideid vahetades. Saime aru, et noorem generatsioon on palju sarnasem kui meie põlvkond ning koostöö sujus hästi ja ladusalt. Lisaks annavad sellised ühised meistriklassid ja koos veedetud ajad tudengitele laiema vaate tantsukunstile ja tekkinud sünergia loob pinnase tulevasteks ühisprojektideks ja -lavastusteks.

Milline näeb välja Baltikumi ühisõpe ja kes on õpetama tulemas?

Igal semestril kohtutakse ühes kolmest riigist ning igal kohtumisel on oma raam ehk peafookus. BFM-i kohtumine on meie profiilist lähtuvalt pühendatud keha(de)le ja tehnoloogiatele ning selle eestvedajateks on meie tantsutehnikate ja loovtehnoloogiate dotsent Külli Roosna ja multimeediakunstnik Kenneth Flak. Nende kunstiliste praktikate fookuses on just keha ja tehnoloogia sidumine ning uute väljade leidmisega seonduvad küsimused.

Lisaks meie põhiõppejõududele Sille Kapper-Tiislerile, Külli Roosnale, Heili Einastole, Irina Pähnale ja Oksana Trallale annavad tunde ka Olga Žitluhina ja teised õppejõud Läti Kultuuriakadeemiast ja Andrius Katinas koos oma kolleegidega Leedu Muusika- ja Teatriakadeemiast. Lisaks Balti riikidele kaasame õppetöösse meie koostööpartnereid Helsingist Roomani välja.

Õpe kestab kaks aastat ja toimub sisuliselt sessioonõppe ja intensiividena, arvestades eelkõige õppijate aktiivse professionaalse tegevusega. Tudengite õpe teistes Baltimaades toimub Erasmus+ programmi raames. Meie üheks suureks eeliseks on jätkuvalt tasuta õppe võimalus.

Julgustame koreograafe ja tantsuõpetajaid kandideerima! Loodame, et osaline ühine õpe teiste riikide tudengitega inspireerib, loob ühise ruumi, andes meie õppekavale ka Eesti tantsukunsti väljal laiema mõõtme ning lisaväärtuse.

 

Sisseastumisest ja õppimisest saab lähemalt lugeda siit.

Dokumente võtame vastu 15.–29. juuni ja sisseastumiseksam toimub 3. juulil.

Oksana Tralla (oksana.tralla@tlu.ee) vastab hea meelega tekkivatele küsimustele.