Artikkelnr 116

Tants tervistab

Raho Aadla

nr 115nr 117

Foto: erakogu

Selginev ja püsiv

Liikumine on kõikjal, püsiv ja alaline
Tantsimine on võimalus, kestev ja alatine

Liikuv on tavaline
Tantsiv on kummaline
Ulmaline pulmane, pulmaline ulmane
Imeline imene, piduline pidune
Suguline ihane, ihaline sugune
Nimeline kehane, kehaline nimene
Eriline erineb
Erinev ja ehe

Elu on ihuline, olevikuline minev ja tulev
Andev ja võttev ja karastav
Usk on kinkiv ja kaitsev
Lootus on lõputu
Elav ja
Olev ja
Täideminev