Artikkelnr 135

Tantsu KuuKirja lugejale

nr 134nr 136
Tantsu KuuKirja lugejale

Hea kuukirja lugeja!

Soovime tuua Tantsu KuuKirja lugejale lähemale ja küsime Sinu mõtteid, mida ja kuidas soovid kuukirjas näha.
Miniküsimustik asub siin.

Ootame Sinu arvamusi väga!

Tantsu KuuKirja toimetuskolleegiumi nimel
Anu Sööt