Uudis

Annemari Autere raamat „The Feeling Balletbody. Building the Dancer’s Instrument According to BalletBodyLogic“ ilmus eesti keeles

juuni, 2024

Annemari Autere raamat „The Feeling Balletbody. Building the Dancer’s Instrument According to BalletBodyLogic“ ilmus eesti keeles
Inna Sulg
Raamatu „The Feeling Balletbody.
Building the Dancer’s Instrument According
to BalletBodyLogic“ tõlkija

Annemari Autere BalletBodyLogic on sündinud läbi 20 aasta pikkuse rännakute tee, mis tänaseks on koondatud raamatusse „The Feeling Balletbody“. Raamat viib lugeja tantsija kehamaailma arusaadavas ja humoorikas kirjelduses ning vastab küsimusele, kuidas tantsida balletti ja olla kunstiliselt väljenduslik efektiivselt ja pingutusevabalt. Kuigi süsteem on sündinud läbi fookuse balletile, siis kehtib see liikumise ja tantsimise kohta tervikuna. Ei ole vahet, kas tantsime rahvatantsu või jazz´i või tegeleme hoopis võimlemise või somaatilise treeninguga – keha on ikka sama ning allub samale loogikale ja samadele toimimise mehhanismidele kui nn balletikeha.

Annemari Autere on tulnud välja teatud mõttes revolutsiooniliste mõtete ja lahendustega. Nagu iga süsteemi või metoodikaga, mis puudutab kehaga töötamist, lähtub see looja enda kehalisest võimekusest, liikumismustritest, harjumustest ning vajadustest ennast muuta või arendada tantsulist võimekust. Minu kogemus toetab mõtet, et igas süsteemis on midagi universaalset, üldistavat, kõigile sobivat ning midagi, mis ei pruugi töötada iga keha jaoks. Annemari Autere praktilised sessioonid konverentsidel tekitasid suurt huvi ja erinevaid arvamusi. Oli neid, kes tundsid muutust, vabanemist kehas, ja oli ka neid, kes ei saanud aru, miks just sellised harjutused – nad ei tundnud midagi.

Annemari Autere sõnum on, et ei tohiks pimesi järgida reegleid, mis on ajast aega olnud kehtivad, vaid peab kuulama keha ning järgima selle tarkust ja loogikat.

Mul on väga hea meel, et Annemari Autere on koondanud enda kogemuse, teadmised ja otsingute tulemused BalletBodylogic süsteemi ja kirjutanud raamatu, mis on tantsijale kehaga töötamisel äärmiselt vajalik. Ma julgen isegi öelda, et raamat on unikaalne oma käsitluses. Annemari Autere soovitab raamatu alguses mitte kinni olla üldtuntud tõdedes balletikehast ja -harjumustest, tema mõtted ning harjutused jätavad omakorda ruumi igaühe interpretatsioonile lähtuvalt enda kehast. 

„Balletikeha tunnetamine. Tantsija instrumendi ehitamine kooskõlas BalletBodyLogic meetodiga“ ilmumisele eestikeelsena aitasid kaasa:

  • Eesti Kultuurkapitali Rahvakunsti ja Näitekunsti sihtkapitalid,
  • minu armas endine õpilane Viljandi Kultuuriakadeemia päevilt, Evelin Lagle, kes andis suure panuse tõlketeksti parendamisse,
  • Anu Hallik, nüüd pensionil Pärnu Postimehe keeletoimetaja, kes vaatas valvsa pilguga üle kõik kirjavahemärgid ja õigekirja,
  • hea kolleeg Aare Rander, kes märkas kõike seda, mida teised ei näinud.

Minule tõlkijana oli see äärmiselt huvitav, rikastav ja väljakutseid pakkuv protsess.

Raamatuga saab tutvuda siin.

Raamatut saab osta Tallinnas Eesti Tantsuagentuurist või kirjutades aadressile inna@kehatarkus.ee.