Uudis

Kui oled huvitatud pedagoogilisest magistriõppest, sh tantsuõpetaja ja kooliteatri juhendaja suunal, siis…

juuni, 2024

Kui oled huvitatud pedagoogilisest magistriõppest, sh tantsuõpetaja ja kooliteatri juhendaja suunal, siis…
Foto autor: Fredi Karu

…oled oodatud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppesse.

Mis?

  • sessioonõpe, nominaalne õppeaeg 2 aastat;
  • õppetöö Tartus ja Viljandi Kultuuriakadeemias, teooria ja praktika tihe seostamine, individuaalne lähenemine õppijale;
  • lõpetamisel omandatav kraad: haridusteaduse magister;
  • tegu on uue õppekavaga, mis pakub ainsana Eestis kõrghariduse esimese astme läbinutele võimalust omandada kahe aine õpetaja kutse;
  • erialad, mida omavahel vastavalt eelnevale ettevalmistusele ja huvile kombineerida saab: kunstiõpetaja, üldhariduskooli muusikaõpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tantsuõpetaja, pilliõpetaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja, kooliteatri juhendaja ja ettevõtlusõpetaja;
  • õppekava koosneb üldpedagoogilistest ainetest, valitud eriala õpetamisega seotud ainetest, erialaainetest ja vabaainetest;
  • paralleelselt õpingutega algab kohe esimesel semestril ka koolipraktika;
  • tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis.

Millal?

Loe lisaks