Uudis

Laste tantsu koolitus tantsuõpetajatele 2023

juuni, 2024

Laste tantsu koolitus tantsuõpetajatele 2023

Selle aasta augustis algav tantsualane täiendkoolitus tutvustab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks koolieelses eas ja I kooliastme õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika- ning tantsupedagoogikaalaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolituse eesmärk on toetada tantsuõpetajate isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja oskusi laste kehalisest, vaimsest, sotsiaalsest ja emotsionaalsest arengust tantsu õpetamisel koolieelses eas ja I kooliastmes.

Toimub ajavahemikul august–oktoober 2023 Tallinnas Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12) ja Tartus Just Tantsukooli ruumides (Liiva 41 III korrus).

 • Tallinnas 25.–26 august ja 16.–17. september.
 • Tartus 23.–24 september ja 7.–8. oktoober.

I moodul

Lagle Reinup – Vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng.
Maive Mõttus – Laste motoorne ja kehaline areng ja füüsilised eripärad.

II moodul

Anastassia Koot – Tantsutunni ülesehitus.
Kärt Tõnisson ja Ajjar Ausma – Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel, arvestades sealjuures laste vanusega.

Koolituse raames läbitavad teemad:

 • Laste motoorne ja kehaline areng;
 • Laste vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng;
 • Kuidas märgata abivajavat last;
 • Õppeprotsessi kavandamine ja tantsutunni ülesehitus, arvestades laste vanusega;
 • Mängulised kombinatsioonid laste koordinatsiooni ja koreograafilise mälu arendamiseks;
 • Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel, arvestades sealjuures laste vanusega.

Maht: 32 ak tundi.

Koolitus koosneb kahest moodulist, mis sisaldab korraga kahte õppepäeva. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja saadame osalejatele e-kirja teel.

Laste tantsu koolituse õppekava vaata siit!

Registreeri oma osalus koolitusprogrammi!
Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolituse tasu (sisaldab kahe mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)
Tasudes arve hiljemalt 15. juuniks:

 • 180 €,
 • 150 € soodushind ETHLi liikmetele.

Alates 16. juunist on koolituse maksumus kõigile 200 €.

 • Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
 • Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik osa võtta vähemalt 80% õppetundidest.
 • Tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
 • Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 400 €, millest 50% katab Haridus- ja Teadusministeerium.
 • Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi kaetud osa).

Koolitus toimub tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

Vaata lähemalt Laste tantsu koolitus tantsuõpetajatele 2023.

Lisainfo:
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
e-mail: tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee