Uudis

tere, talvine kehastuja

juuni, 2024

tere, talvine kehastuja

Autor: Deividas Vytautas Aukšciunas

Tulles just TantsuRUUMi varajaselt jõulukoosolekult, on tunded elevad! Meil ei õnnestu tiimiga just tihti ühe laua taga kohtuda ning glögi nautida, sest valdavalt tegeleme lisaks mitmete isiklike päevakajaliste toimetustega. Ka hommikustes tundides õnnestub erinevates koosseisudes põimuda ja lennelda. Kiirem-jooksvam arutamine ja toimetamine toimub meil veebi vahendusel.

Seekordsel kokkutulemisel on eriti selgelt tajuda TantsuRUUMi tegevuste vilju. Ümberringi vaadates taipan, et tiimis on mitmed just varasemate hooaegade residendid, nagu Eline Selgis, Maria Uppin-Sarv, Sofia Filippou, Eva Orupõld, Indrek Kornel, Rūta Pakalne ja mina ise, Joanna Kalm. On suur rõõm näha, et residendid, kes on hooajaliselt vägagi TantsuRUUMi põksuv südamik, jätkavad tiimiliikmetena, et TantsuRUUMi edasi arendada ja hoida.

Samuti on meie tegemistega hiljuti liitunud südikas Karolin Poska, tegev etenduskunstide ja tantsu vallas, et üheskoos Sofiaga uuel poolaastal liikumisSESOONe kureerida. Kui hommikused tunnid on tavaliselt võrdlemisi mitmekesiste fookustega, siis uuel poolaastal on oodata SESOONidele interdistsiplinaarset vaatevinklit.

Laua taga on meiega ka käesoleva hooaja residendid Hanna Junti, Greta Liht, Sofia Kruusamägi ja mõtteis-tundeis Laura Kvelstein (füüsiliselt ruumi ta täna ei jõudnud). On tajuda, et ka nemad on residentuuri “kohale jõudnud”. Hanna ütleb naljatavalt, et on kergelt n-ö kooliskäimise tunne, seda kõige paremas mõttes. Et on sisu – tunde –, kus käia, aga on ka vabadust, et oma asjaga tegeleda. Jäin mõtlema, et see on kohati tõesti sobiv metafoor ja et meie residentuuri erilisus on see, et anname ennekõike võimaluse oma loomingulisi kehavarusid täita ja tuua dialoogi teiste praktikatega. Võrdväärselt oluline on võimalus oma kunstipraktikasse “lõdvestuda”, ilma (tootmise) stressita; selles ekselda, et siis toetatud ja maandatud kontekstis luua. Luua hoidvas ajas-ruumis, kus käivitavaks on siiras sisemine motivatsioon ja huvi. Residentide huvide ja praktikatega saame tutvuda juba 15. ja 16. jaanuaril VAHELÜLI üritusel! 

See viimane tunne – siiras motivatsioon ja huvi – oli tõepoolest kandev terve koosoleku vältel. Seda võrdlemisi tulisel noodil, sest vaevu sai glögi- ja ampsupausi endale lubada selles tulises arutelus, kus ideed viskusid igas ilmakaares üle laua. RUUM täis liikumissoovi! Tore. Lähme edasi!

Veel enne, kui liigume TantsuRUUMis kosutavale jõulu- ja aastavahetuse pausile, kutsume Sind osa saama puudutuse jõust Tatjana Romanova juhendatud kohtumisel – VABASTUSE JA MASSAAŽI PAARISPRAKTIKA GRUPIS, 19. detsembril kell 1214.30.

Võtmesõnad: pehme, lõõgastav, jalatallad, marmapunktid, aeglane, holistiline, kogemus, hoolitsus, tervis, mugavus, terve keha, puhas, meditatsioon, mõnu.

Tehnika nimetuseks on Rakkenho, mille abil paraneb vere- ja lümfiringe, keha puhastub jääkainetest ja mürkidest, vabanevad nii füüsilised, emotsionaalsed kui vaimsed pinged ja stress, kaob keha jäikus ning väsimus, tõuseb tundlikkus ja hooliv armastav suhtlusvõime ning üksteise kuulamise ja tunnetamise oskus.

> FB 

~   ~   ~

Ning juba uuel aastal, uuenenud tantsuhooga, kutsume otse VAHELÜLI-sse!

VAHELÜLI 2022 on 15. ja 16. jaanuaril TantsuRUUMis toimuv kahepäevane loominguline sündmus, mis loob võimaluse kunstnikele kohtumiseks võrdsetel alustel, loomaks üheskoos päevakajalise pinnase dialoogiks, ideede vahetamiseks ning kaasaegse kunsti arenguks.

VAHELÜLI eesmärgiks on kokkutulemine, koosmõtlemine ja koostegemine, mis põhineb igaühe erilisel kohalolul ja panusel diskursusesse.

  1. aasta VAHELÜLI kureerivad TantsuRUUMi resident-kunstnikud Hanna Junti, Sofia Kruusamägi, Laura Kvelstein ja Greta Liht.

Seekordse VAHELÜLI fookuses on:

◦ tehnika / tehnoloogia / keha

T a n t s u t e h n i k a kui maailma kirjeldamise viis. Missugust maailma kirjeldab fondue? Missugust hüplev polka? Missugune tantsutehnika või liikumise viis kirjeldab maailma 0 ja 1 kaudu? Millised sarnasused on kehal ja tehnoloogial? Mihhail Lotman on öelnud, et inimesest sai küborg siis, kui ta õppis toitu termiliselt töötlema.

Kavas on:

◦  kehatehnika,
◦  identiteeditehnika,
◦  loometehnika,
◦  dramaturgiline tehnika,
◦  mõttetehnika.

Kahepäevasel koosolemisel kõditame närve diskuteerides järgnevate küsimuste üle:

◦ Mida me tantsime?
◦ Mida me õpetame?
◦ Milliseid tehnikaid (nii n-ö autoritehnikate kui meetodi mõttes) me kasutame ja miks?
◦ Millest koosneb tänapäeval tantsutehnika ja miks?
◦ Kas need küsimused on relevantsed? Miks (mitte)?

Täpsem ajakava on tulekul!

Oodatud on igal tasemel kunsti- ja liikumishuvilised.
Osalus on p r i i.

~   ~   ~

Ja kasvava põnevustundega jätkuvad ka:

U u r i m u s l i k u d   k o h t u m i s e d : KOREOGRAAFIA VÄLJAD

TULEKUL 2022. a.:

L 22. jaanuar kell 1115 / Hanna Junti / Koreograafia sõnateatri kontekstis

Aeg kinnitamisel / Veiko Õunpuu

Aeg kinnitamisel / Maike Lond ja Alissa Šnaider

Kohtumiste kuraator: Henri Hütt

TantsuRUUMi 2021/22 hooaja uurimuslike kohtumiste seeria seab fookusesse koreograafia teistel kunstiväljadel, seda analüüsides, kaardistades ning ümber defineerides. Millised võivad olla teistest loomevaldkondadest leitavad koreograafilised meetodid ja võtted?

Milline on ning saab olla koreograafia roll loomisprotsessis?

Koreograafia ning tantsu eristus liigub järjest selgemas suunas. Koreograafia kui teadmine, koreograafia kui vahendite valimine, koreograafia kui aeg-ruumi

organiseerimine, komponeerimine ja palju muud tabamatut.

Koreograafia kui sfäär, mille pidev liikumine ei lase küsimustel kaduda.

Kord kuus aset leidvad kohtumised võimaldavad koreograafia käsitluse-alaseid mõttevahetusi erinevate kultuurivaldkondade esindajatega. Igal kohtumisel toimub loeng-ettekanne, millele järgneb mõttevahetus ning diskussioon.

FB


FB

Kodulehekülg

Instagram

Asukoht > Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus