nr 68 – juuni 2017

Artiklid

Uudised

Lugemiseks

Fine 5 Eesti tantsuväljal
Iiris Viirpalu / Sirp / 26.05.2017
Loe

Pealelend – Katre Väli, kultuuriministeeriumi teatrinõunik
Tambet Kaugema / Sirp / 26.05.2017
Loe

Julgus minna vastu valitsevat hoovust
Heili Einasto ja Evelin Lagle / Postimees / 22.05.2017
Loe

Digitaalne butō ristmeedia väljal
Marie Pullerits / Sirp / 19.05.2017
Loe

Oma keele leidsin ma üles
Evelin Lagle / Postimees / 14.05.2017
Loe

Armastus kui needus ja armastus kui lunastus
Heili Einasto / Teater. Muusika. Kino / Mai 2017
Loe

Etendujad täies lavaduses: eelmise aasta žanriülene hübriidteater Eestis
Marie Pullerits / Teater. Muusika. Kino / Mai 2017
Loe

Teater kui seisukohavõtt või kui esteetilise elamuse pakkuja
Iiris Viirpalu / Teater. Muusika. Kino / Mai 2017
Loe paberlehest

Tants ei kirjelda maailma, elu ei ole tants
Kaja Kannu vestlus koreograaf Karl Saksaga / Teater. Muusika. Kino / Mai 2017
Loe paberlehest

Vanemad numbrid