Uudis

BODY-MIND CENTERING ® Somaatilise liikumise koolitus 2018. a suvel

BODY-MIND CENTERING ® Somaatilise liikumise koolitus 2018. a suvel

BODY-MIND CENTERING ® Somaatilise liikumise koolitus (Somatic Movement Education Program) uurib keha, meele, liikumise ja puudutuse vahelisi rikkalikke seoseid kogemusliku anatoomia (embodied anatomy) ning liikuvate arengumustrite (embodied developmental movement) kaudu. Koolitusel tutvustatakse enese ja teistega tööks vajalikke kehateadlikkuse aluseid ning jagatakse teadmisi erinevate kehasüsteemide toimimise eripäradest kogemusõppe kaudu. Õpitu on võimalik kohe kasutusse võtta etenduskunstides, joogas, spordis, võitluskunstides, füsioteraapias, kehatöös (bodywork), massaažis ja mujal.

Kursused sobivad sulle, kui sa

  • soovid arendada liikumise ja kehataju kaudu oma kohalolu ja eneseteadlikkust,
  • soovid arendada teadlikku ja tundlikku puudutust,
  • soovid õpetada somaatilist liikumist,
  • oled (tantsu)kunstnik või terapeut ning soovid kasutada oma töös Body-Mind Centering® meetodeid.

Järgnevad neli kursust moodustavad aluse võimalikuks spetsialiseerumiseks töötamaks kuni aastaste lastega (IDME), kuid kõikidel kursustel on võimalik osaleda ka eraldi enesearengu eesmärgil. Eelnev BMC kogemus ei ole vajalik.

Body-Mind Centering ® suvi 2018 Pivarootsis.

2018. aasta suvel toimuvad BMC® neli inimese liikumise ja arengu tsüklisse kuuluvat kursust.

NB! Tegemist on rahvusvahelise koolitusega, mis toimub inglise keeles.

3.–6. juuli „Meeled ja tunnetus 1“ („Senses and Perception1“)

Kuue meele kogemuslik uurimine (liikumine, puudutus, maitsmine, haistmine, kuulmine ja nägemine).
Stiimuli ja selle vastureaktsiooni tsükli kui tajumise protsessi analüüs.
Sidusus, kaitse ja õppimine kui tajumisel põhinevad psühhofüüsilised protsessid.

9.–16. juuli „Liikumismustrite alused“ („Basic Neurocellular Patterns“)

Selgrootute ja selgrooliste arengumustrid.
Liikumismustreid käivitava jõukasutuse osade eristamine ja integreerimine.
Arengumustrite märkamine ja võimalused muutuste toetamiseks.

19.–25. juuli „Kaasasündinud refleksid, tasakaalu- ja kaitsetoetusreaktsioonid“ („Primitive Reflexes, Righting Reactions and Equilibrium Responses“)

Refleksid kui liikumise ehitusklotsid.
Refleksid ja nende avaldumine liikumise kolmes plaanis (vertikaalne, horisontaalne ja sagitaalne).
Reflekside, tasakaalu- ja kaitsetoetusreaktsioonide olulisus valmiduses suhestuda gravitatsiooniga, haarata ja lasta vabaks, kanda raskust, veereda, liikuda ruumis ning hoida tasakaalu.

28. juuli – 1. august „Ontogeneetiline areng“ („Ontogenetic Development“)

Arengus olulised tähised: loote liigutused, imemine, silma ja käe koostöö, pööramine, roomamine, käpuli käimine, istumine, põlvitamine, kükitamine, seismine, kõndimine. Arengujada, mis võimaldab imikul edeneda oma arenguprotsessi käigus läbi kõigi oskuste tasemete. Liikumise mudelid, mis pärsivad integreeritud oskuste edasiarenemist.

Lisainformatsioon kodulehelt või kirjuta somaatikum@gmail.com.