Uudis

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kutsub tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsiooni taotlema

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kutsub tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsiooni taotlema

Oodatud on kõik, kes vastavad tantsuspetsialisti kutsestandardi 5., 6., 7. ja 8. taseme kvalifikatsiooninõuetele. Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.

Miks taotleda?

Taotlemise protsess annab tantsuga tegelejatele võimaluse oma töid ja mõtteid korrastada, vaadata üle oma töötamise metoodikad, analüüsida oma senist tegevust koos oma tugevuste ja arengukohtadega.

Tantsuspetsialisti kutse on töötajale tõestus tema kompetentsusest ning tööandjale garantii tööotsija pädevuse kohta.

Kutsestandard vastab Euroopa normidele ning on abiks välismaal tööd otsides ja töötades.

Dokumentide esitamise tähtaeg tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks on 5. oktoober 2018.
Dokumendid palume saata aadressile tantsuliit@gmail.com

Toetuse määr sõltub stipendiumi taotlejate arvust.

Kogu info kutse taotlemise kohta on üleval Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu koduleheküljel.

Loe lähemalt siit:
https://tantsuliit.ee/uudised/avatud-voor-tantsuspetsialisti-kutsekvalifikatsioon/.

Täiendavad küsimused

Anne Tamm-Kivimets
tel 552 3329
tantsuliit@gmail.com