Uudis

ere k e v a d i n e tantsija / hello s p r i n g dancer

ere k e v a d i n e tantsija / hello s p r i n g dancer

TantsuRUUMi 2018/19 hooaeg päädib tantsulise spurdiga. Koguneme veel kahel liikumisSESOONil, et säilitada liikumise jätkuvust, ning harutame lahti oma orgaanilise liikumise ja tutvume buto-liikumiskeelega Yumiko Yoshioka töötoas.

Lõpujoonel laiendame aeg-ruumi, et siseneda TantsuRUUMi residentide Christin Tauli, Joanna Kalmu, Madli Pavese ja Rūta Pakalne loodavasse maailma / tantsulisse narratiivi / uuslavastusse. Neli tantsijat, üks ruum ning soov anda tantsule kui unelmale võimalus esile kerkida eelsõnastuseta. Kehasügavuste pehmustest ja vaimusilma looklevaist hoovustest naha pinnale, teise kätesse ja vaataja silmadesse. 11 + 12 + 13 juuni!

2019 mai-juuni TantsuRUUMis:

Kutsume liikuma ja liikumist edasi kandma > > >

L i i k u m i s S E S O O N: tantsu kui treeningu ja loomingu piirimail
Tulevad kuupäevad: 16.05 ja 24.05
Kell 10.00–12.00
Juhendajad: Madli Paves, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Pakalne
FB

T ö ö t u b a: Yumiko Yoshioka
Kajav Keha: Buto ja orgaaniline liikumine
30. mai – 2. juuni kell 10.00–16.00
FB

Yumiko on Jaapani päritolu kolmanda põlvkonna buto-kunstnik. Tema töötuba “Kajav Keha” ühendab endas buto praktika ja orgaanilise liikumise, valmistamaks ette keha tantsu ilmnemiseks ja inspiratsiooni väljendamiseks. Yumiko toetub ideele, mille järgi inimese keha ja hing koosnevad vibreerivatest lainetest; tema meetodi eesmärgiks on arendada meelte tundlikkust viisil, mis võimaldaks ligi pääseda keha süvakihtides paiknevatele tundmustele, mälestustele, piltidele. Selle jaoks tuleb keha puhastada üleliigsetest emotsionaalsetest ja füüsilistest pingetest: jõuda nullilähedasse olekusse ja saada puhtaks leheks, millele keha süvahoovused siis väljenduda saavad.

>>>

liikumine mitmesuunalises dialoogis

< <<

FB
Kodulehekülg

Instagram
Asukoht >
Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus

TantsuRUUM on
ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud
vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus
liikujalt > liikujale

TantsuRUUM on keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele.
Tegemist on koostöö- ja arenguplatvormiga, mida viib ellu Eesti Tantsuagentuur koostöös eesti tantsukunstnikega.

Praktiliste tegevustena toimuvad TantsuRUUMis:

  • väliskoreograafide töötoad tantsuprofessionaalidele ning harrastajatele,
  • lühiajalised ja hooajalised residentuurid,
  • liikumisSESOON: igareedene tantsu- ja liikumispraktika, mis toetab liikumisalaste teadmiste jagamist ning dialoogi valdkonnas tegutsevate tantsuprofessionaalide, teatri- ja etenduskunstnike vahel,
  • TantsuRUUMi ateljee: soodsatel tingimustel kasutatav tööpind tantsukunstnikele erisugusteks loomingulisteks protsessideks ja ideede arenduseks.

TantsuRUUMi tegevusi toetab Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium – täname!