Uudis

Iliehi kevadised koolitused

Iliehi kevadised koolitused

Iliehi kolitusprogramm pakub sel poolaastal nii avalikke koolitusi kui ka võimalust läheneda organisatsioonidepõhiselt.

Koolitus avalik esinemine ja hääletreening

Koolitused on avalikud ning toimuvad Tartus ja Pärnus. Täpsed kuupäevad selguvad jaanuari keskel. Koolituse sihtgrupp on tantsu- ja muusikastuudiote juhid. Võimalus on tellida koolitus ka enda asutusse, kus saab läheneda vajaduspõhiselt.

Koolitusel puudutatakse järgmiseid teemasid:

  • selge ja arusaadava kõnelemise alused;
  • selge kõne kui üks olulisemaid komponente avalikul esinemisel;
  • kehahoid ja selle olulisus;
  • häälekasutus (kuidas teadlikumalt kasutada häält, kuidas suunata häält jne);
  • selge kõne kui märk enesekindlusest;
  • sõnumi sisu ja selgus;
  • mitteverbaalne kommunikatsioon;
  • auditooriumitunnetus;
  • eesmärk.

Lisanduvad praktilised ülesanded ootamatute ja improvisatoorsete olukordade läbimängimise kaudu.

Tantsufotograafia koolitus

Tantsufotograafia koolitussari toimub aprillis ja mais Tartus ning on avalik. Sihtgrupp on fotograafid, kes on huvitatud tantsuspetsiifikast, ja tantsukunstnikud, kes on huvitatud tantsu fotografeerimisest. Programmis läbitakse kompositsioon, modelli pildistamine (balleti ja kaasaegse tantsu spetsiifikad), järeltöötlus, lavalise liikumise pildistamine ja analüüs.

Info