Uudis

Koostööpäev “Tantsu lõimumine formaalharidusega”

Koostööpäev “Tantsu lõimumine formaalharidusega”

22. märtsil kell 11.00–14.00 Viljandis (Lossi 30)

Tantsu Huvihariduse Liidu ellukutsutud programmi “Tantsu lõimumine formaalharidusega” eesmärk on tantsuhuvihariduse ja üldhariduse koostööprogrammi väljatöötamine ning arendamine kahel suunal: tantsuõpetus iseseisva ainena, ainetunnid loovliikumise ja -tantsu abil.

Tegevustena on plaanis:
1) Huvigrupi ja partnerite  kaasamine.
2) Olukorra kaardistamine.
3) Laboratooriumid metoodika kogumiseks.
4) Formaalse ja mitteformaalse õppe võimaluste tutvustamine üldhariduskoolidele.
5) Õppepäevad huvi- ja üldhariduskooli õpetajatele lõimitud ainetundide läbiviimiseks.

22. märtsil on oodatud antud teemal kaasa rääkima kõik teemast huvitatud.

Registreerimine

Lisainfo:
Anne Tamm-Kivimets, annekoduke@gmail.com, 552 3329
Eve Noormets, eve@notafe.ee, 517 9773