Uudis

Maksuseminar Teatriliidus

juuni, 2024

Maksuseminar Teatriliidus

20. novembril toimub Eesti Teatriliidus maksuseminar.

Seminaril kõneleb Eha Kütt (Eesti Maksu- ja Tolliamet) tulumaksuseaduse muudatustest alates 01.01.2018 ning FIE ja OÜ maksustamisest ja vastutusest.

 • Maksude tasumine juhul, kui FIE töötab ka töölepingu alusel;
 • FIE avansiline sotsiaalmaks;
 • vabakutselise loovisiku maksustamine;
 • käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötavate isikute maksustamine;
 • ravikindlustuse tekkimine;
 • loometoetus ja selle maksustamine;
 • stipendium tulumaksuseaduse mõistes;
 • stipendium loometegevuseks;
 • stipendium loometegevusega seotud täiendõppeks;
 • stipendiumi maksustamine.

 

Teatriliidu õigusnõunik Haldi Ojamaa tutvustab käsundus- ja töövõtulepingu ning töölepingu sõlmimise põhitõdesid. Kõne alla tulevad ka järgmised teemad:

 • erinevad puhkused ja nende kasutamine-aegumine (sh puhkuse ajal tekkinud töövõimetusest teavitamata jätmise tagajärjed);
 • töötasu alandamine;
 • kollektiivsed töösuhted:
  • kollektiivleping;
  • milleks sõlmida?;
  • mida saab lepingus määrata?;
  • kellele leping kehtib?;
  • lepingu jõustumine, kehtimine, lõppemine;

Seminar toimub esmaspäeval, 20. novembril kl 15.30–17.30 Eesti Teatriliidus.

Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 15. novembriks e-posti aadressil teatriliit@teatriliit.ee.